Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska

Książka Socjologia codzienności to wybór tekstów z najnowszej zagranicznej literatury socjologicznej.

Zawiera 35 artykułów opublikowanych w USA i Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady.
Podzielona jest na osiem części: dom i intymność, wspólnota i kapitał społeczny, ulica i konsumpcja, praca i kariera, agora i komunikacja, ciało i zdrowie, duch i wiara, emocje i nastroje. Teksty w niej zawarte mają charakter teoretyczno-literacki i stanowią refleksję socjologiczną na temat problemów, jakimi żyją współcześni ludzie. Wzbogacenie ich o przykłady i interpretacje zjawisk codzienności daje możliwość lepszego zrozumienia zagadnień, jakimi zajmuje się współczesna socjologia. Są to zagadnienia m.in. społecznego znaczenia miłości i przyjaźni czy współczesnej konsumpcji. Zawarte są w niej również rozważania na temat problemów samochodowego stylu życia oraz próby zrozumienia wpływu pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie.