Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Specjaliści IT pilnie poszukiwani

Branża IT jest obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną. Wskazuje na to choćby nieustanne zapotrzebowanie na pracowników o takim profilu. Kogo szczególnie poszukują pracodawcy tej branży i jakie mają oczekiwania wobec rekrutujących?

Jak podaje dr inż. Janusz Dorożyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, powołując się na raport ABSL „Rynek usług IT w Polsce w 2015 r.”, spośród dostępnych kierunków studiów, to właśnie informatyka cieszy się największym powodzeniem. Rokrocznie Polska zyskuje kilkanaście tysięcy absolwentów studiów informatycznych.

 

– O ciągłym rozwoju tej dziedziny najlepiej świadczą cyfry. Od stycznia 2016 r. na samym portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej odnotowaliśmy 1405 ofert pracy i praktyk dla informatyków. To właśnie w tej branży pracodawcy wykazują się większą aktywnością w dotarciu do kandydatów. Mamy tu do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika” – mówi Ewa Kluczek-Woźniak, psycholog, coach i doradca kariery Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

 

Kto poszukiwany?

 

Szukając odpowiedzi na to pytanie, chciałoby się wymienić kierunki studiów, po których praca w branży IT jest gwarantowana. Tymczasem okazuje się, że akurat tutaj, to nie do końca o dyplom konkretnego wydziału chodzi. Jak zgodnie podkreślają eksperci: w tej branży bardziej liczy się posiadanie kluczowych kompetencji. – W rekrutacji do firm i korporacji tego obszaru główne znaczenie mają specyficzne umiejętności kandydatów związane np. ze znajomością określonego języka programowania. Ukończenie danego kierunku studiów lub specjalności nie determinuje przyjęcia do pracy. Analizując oferty można zauważyć, że pracodawcy preferują osoby z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem w danym obszarze, natomiast mniejsze znaczenie przypisują kierunkowi kształcenia – wyjaśnia Karolina Buczek, psycholog, doradca zawodowy Biura Karier Politechniki Krakowskiej.

– Branża IT jest bardzo elastyczna. Osoby kończące inne kierunki, w szczególności techniczne, mogą we własnym zakresie nauczyć się programowania i nie potrzebować do tego konkretnych studiów wyższych – mówi Antoni Maliszewski, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Banku Danych o Inżynierach.

 

Co gwarantem kariery?

 

Jak widać, dyplom nie determinuje zaistnienia w branży IT. Bardziej chodzi tu o umiejętności, przede wszystkim zdolność analitycznego myślenia. W parze z nią musi iść znajomość języka angielskiego i określonych języków programowania. – Język angielski jest warunkiem koniecznym ze względu na wszelkie informacje, które właśnie w nim są przekazywane. Poza tym to właśnie po angielsku odbywa się kontakt z klientami i partnerami zagranicznymi – mówi Antoni Maliszewski. – Ważna jest znajomość słownictwa branżowego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Opanowanie w stopniu komunikatywnym innego języka, poza językiem angielskim, zapewne będzie dodatkowym atutem w procesach rekrutacyjnych – dodaje Ewa Kluczek-Woźniak.

Firmy w wymaganiach dotyczących stanowiska ściśle określają, które języki programowania kandydat musi znać. Według corocznego rankingu popularności języków programowania IEEE Spectrum, w roku 2015 wciąż w czołówce pozostają: Java, C i C++. Języki te są najbardziej popularne w zastosowaniach mobilnych. Z kolei w zastosowaniach webowych na pierwszym miejscu jest Java, na drugie zaś wybił się Python, zaraz za nim C#, PHP i JavaScript. O podobnym do cytowanego zestawieniu mówią eksperci zajmujący się doradztwem zawodowym na co dzień.

– Analizując rynek pracy, można zauważyć, że najbardziej pożądanymi przez pracodawców branży IT językami programowania są: Java, C, C++, C#, Python, JavaScript, Net, SQL – wymienia Aleksandra Czosnyka, psycholog, doradca zawodowy Biura Karier Politechniki Krakowskiej. – Popularność Javy wynika stąd, że to właśnie ten język ma zastosowanie w większości aplikacji sieciowych, stanowi podstawę przy tworzeniu oprogramowania firm, aplikacji mobilnych czy choćby gier. Powyższe czynniki sprawią, że Java będzie pożądanym i popularnym językiem programowania jeszcze przez najbliższe lata – wyjaśnia dr inż. Janusz Dorożyński

 – To co przede wszystkim charakteryzuje IT, to to, że jest najbardziej dynamiczną branżą na rynku. Jednego dnia ktoś może być specjalistą od Java, a za kilka tygodni czy miesięcy od całkiem innego języka programowania. Stosunkowo szybko można się nauczyć nowych programów i kontynuować w nich karierę – dodaje Antoni Maliszewski. Janusz Żmudziński, członek Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaznacza, że pracodawcy branży IT szczególną wagę przywiązują do posiadanych certyfikatów. Stanowią one poświadczenie niezbędnych umiejętności. – Od lat sporządzane są raporty, które pokazują, jaka jest wartość rynkowa określonych certyfikatów. Według ostatniego z nich: 15 Top – Paying Certifications for 2016 przygotowanego przez firmę Global Knowledge, w ścisłej czołówce jest CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), który potwierdza kompetencje specjalistów IT do specyficznych wyzwań związanych z zarządzaniem ryzykiem informatycznym – wyjaśnia Janusz Żmudziński. Jak dodaje nasz ekspert cenionym certyfikatem w branży IT jest również CISM (Certified Information Security Manager), potwierdzający kompetencje na stanowisko menedżera bezpieczeństwa informacji.

 

Waga zdolności interpersonalnych

 

Analiza ofert pracy związanych z branżą IT pokazuje, że obok preferowanych przez pracodawców wyuczonych umiejętności, coraz bardziej liczą się określone kompetencje miękkie, w tym zdolności interpersonalne. – Najbardziej cenionymi kompetencjami miękkimi w branży IT są umiejętności związane z komunikacją oraz pracą w grupie. To wynik konieczności współpracy z innymi członkami zespołu oraz efektywnym przepływem informacji między zespołami. Równie istotne jest skuteczne radzenie sobie ze stresem oraz organizacja czasu pracy – mówi Karolina Buczek. – Na funkcjonowanie w organizacji duży wpływ ma praca pod presją, terminowe wykonywanie zadań i ustalanie priorytetów. Szczególnie cenione w tym środowisku są: innowacyjność, nastawienie na kreatywne rozwiązania, inicjowanie usprawnień – dodaje Aleksandra Czosnyka. – „Intuicja biznesowa” to coraz modniejsza i coraz bardziej pożądana przez pracodawców IT kompetencja miękka. Dzięki niej pracownik potrafi i z łatwością dokonuje dobrych wyborów biznesowych odpowiednio do danego projektu – mówi dr inż. Janusz Dorożyński. Ponad te wśród pożądanych przez pracodawców branży IT kompetencji miękkich nasi eksperci wymieniają: dociekliwość, otwartość na klienta, niestandardowość w działaniu.

 

Liczba etatów w prężnie rozwijającym się świecie komunikacyjno-informatycznym stale rośnie. Uatrakcyjnieniu ulegają warunki proponowane pracownikom. Poza satysfakcjonującym wynagrodzeniem, coraz częściej pracodawcy oferują pracownikom także różnego rodzaju dodatkowe benefity. Jeśli więc w tej branży się odnajdujesz, dołóż wszelkich starań, by podnieść swe kwalifikacje i stać się cenionym pracownikiem IT.

 

Ciekawostki z branży IT:

  • w roku 2014/2015: 30,3 tys. kandydatów starało się o przyjęcie na Informatykę;
  • 94% studentów Informatyki utrzymuje, że zna język angielski;
  • 31% deklaruje dodatkową znajomość języka niemieckiego;
  • w 2014 r. studenci z Politechniki Poznańskiej zwyciężyli w mistrzostwach świata w kodowaniu: Hello World Open. W drodze na podium pokonali 2500 drużyn z 90 państw;
  • 91% firm z branży IT deklaruje, że zwiększy zatrudnienie.

 

Na podstawie Raportu ABSL: Analiza rynku IT w Polsce w 2015 r.

 

Elżbieta Korzeniowska


foto shutterstock