Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Specjalne wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim!

Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr zaprasza na cykl wykładów dra Pavla Jelinka z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze poświęconych fizyce powierzchni.

Wykłady w języku angielskim odbywać się będą w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, plac Maksa Borna 9, w sali 119 o godz. 10:15, z wyjątkiem wtorku 22 maja (wykład o godz. 9:15) oraz piątku 25 maja (wykład w ramach seminarium instytutowego, godz. 12:15, sala 60 im. Jana Rzewuskiego).

Plan wykładów:

21.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Introduction to Surface Science: Atomic and electronic structure of surfaces

Lectures on Probing atomic scale with the force: Advent of Atomic Force Microscopy


22.05.2012 r., godz. 9:15
sala 119
Basics of Scanning Probe Techniques: STM, AFM, dynamic AFM


23.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Recent developments of Atomic Force Microscopy: Combined AFM/STM, KPFM, dissipation energy

25.05.2012 r., godz. 12:15
sala 60
Force and current at atomic scale: Do we sense the same entity?

Lectures on Exploring Nano: What can we learn/expect from theoretical studies?

28.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Introduction to computer simulations: Schrödinger equation, electron correlation, DFT principles and limits

29.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Electron transport in metallic and molecular nanowires

30.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Understanding AFM/STM experiments

31.05.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Silicon nanoparticles: Is the concept of the band structure still valid?

01.06.2012 r., godz. 10:15
sala 119
Non-adiabatic processes: Molecular switching

Wykłady odbywają się w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.