Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Spiesz się po kredyt na studia!

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów oraz realizując upoważnienie zawarte w ustawie o pożyczkach studenckich, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie szczegółowo określające zasady korzystania z kredytu studenckiego. 1 października br. weszły w życie przepisy zmieniające.

 
Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu studenckiego upływa z dniem 15 listopada.
 
Zgodnie z nowelizacją, wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręcznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2009/2010 będzie wynosić 600 zł. Studenci mogą jednak w dalszym ciągu zdecydować, że bardziej odpowiada im wypłata raty w wysokości 400 zł.
 
Mimo pojawiających się wcześniej zapowiedzi zmian w zakresie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania i umarzania kredytów oraz pożyczek studenckich, nowelizacja nie przyniosła w tym zakresie nowości. W roku akademickim 2009/2010 w dalszym ciągu obowiązują zatem rozwiązania wprowadzone ustawą o pożyczkach i kredytach studenckich.
 
Prawo do otrzymania kredytu mają studenci uczelni publicznych i niepublicznych, słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Uprawnieni mogą otrzymać pożyczkę lub kredyt, jeżeli rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia. Pierwszeństwo mają osoby z niskim dochodem na członka rodziny.
 
 
 
 
Źródło: interia.pl