Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Społeczeństwa Informacyjne 2008

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych’’.

Wydarzenie to ma na celu przybliżyć zagadnienia z zakresu łączności – branży o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, szczególnie teraz, gdy rola informacji jako czynnika produkcji jest tak znacząca. Tematy poruszone podczas konferencji pozwolą szerzej spojrzeć na globalne problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i miejsca, jakie w jego tworzeniu odgrywają poczta i telekomunikacja. Istotne będą także informacje o przebiegu tych procesów w krajach, których przedstawicieli będziemy gościć. Nasze rozważania konfrontowane będą ponadto z doświadczeniem reprezentantów przedsiębiorstw wiodących na rynku usług łączności.

Więcej informacji na stronach : www.spoleczenstwa.wzieu.pl