Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju

Czytelnik interesujący się szybkim postępem cywilizacyjnym we współczesnym świe­cie otrzymuje książkę napisaną przez znany zespół badawczy prof. Agnieszki Szewczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorzy publikacji omawiają w sposób dostępny i zrozumiały kluczowe problemy, takie jak:
– społeczeństwo informacyjne jako nowa jakość życia społecznego
i rola człowieka w tym społeczeństwie,
– miary ilościowe poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
– administracja elektroniczna, w tym efektywność ekonomiczna informatyzacji administracji,
– podstawy e-biznesu i systemy telepracy,
– służba zdrowia w społeczeństwie informacyjnym,
– prawo w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
– rola i zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym,
– nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja w Internecie.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Straszaka
Instytut Badań Systemowych PAN

 

Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju
pod redakcją Agnieszki Szewczyk

 

Więcej: http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=856