Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sport tłumi agresję!

Coraz częściej słyszymy o agresywnych zachowaniach dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów walki z agresją może być właściwe ukierunkowywanie zachowań dzieci poprzez sport, które ma zagwarantować rządowy program "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród młodzieży".

Siedem województw uruchomi w 2010 roku projekty systemowe finansujące dodatkowe zajęcia sportowo-edukacyjne przeciwdziałające agresji wśród młodych ludzi.
 
Główne cele programu to ograniczenie poziomu przestępczości wśród nieletnich oraz poprawa poczucia społecznego bezpieczeństwa poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej.
 
Pilotaż programu powstał w województwie warmińsko-mazurskim, później dołączały do niego kolejne regiony. Obecnie uczestniczy w nim 15 województw.
 
Program ma być realizowany poprzez działania profilaktyczne, przeciwdziałające agresji i patologii wśród młodych ludzi, takie jak np. zajęcia pozalekcyjne czy obozy sportowe. Ma również promować zdrowy styl życia i odżywiania, wpłynąć na zahamowanie negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym młodych oraz propagować profilaktykę w obszarze badań lekarskich w sporcie.
 
 
źródło informacji: INTERIA.PL/PAP