Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sposób na zaistnienie – staże i praktyki inwestycją w przyszłość

Analizy przebiegu praktyk i staży wyraźnie wskazują, że jest to świetna inwestycja „w siebie” zarówno dla studentów, jak i pracodawców. Ci pierwsi stawiają na praktyki, jako na najlepszą formę zdobycia doświadczenia, ci drudzy dają młodym ludziom szansę na rozwój zawodowy.

 Jak pokazuje raport: Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów (badanie Deloitte i Katedry Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 2011 r., przeprowadzone na ponad 3600 studentach z pięciu krajów – Czech, Słowacji, Polski, Litwy i Łotwy), aż 75% polskich studentów jako doświadczenie zawodowe podaje pracę/praktykę związaną z kierunkiem studiów. Spośród studentów pięciu badanych państw, to właśnie polscy studenci najczęściej w ten sposób zdobywają zawodowe doświadczenie i bardzo sobie je chwalą. Młodzi ludzie, pytani o najważniejsze aspekty poszukiwanego stażu, najczęściej wymieniali: możliwość nauki i zdobycia nowych umiejętności (ponad 75%), możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego (ponad 60%), szansę na etat w danej firmie (50%). Dwie trzecie badanych w regionie Europy Środkowej uważa, że praktyki umożliwiają zdobycie doświadczenia, będącego kluczowym elementem ułatwiającym znalezienie pracy. Odsetek ten jest stały, niezależnie od faktu, czy badana osoba odbywała praktyki, czy też nie. Widać więc powszechne przeświadczenie studentów, że sam dyplom uczelni to stanowczo za mało, by dobrze rozpocząć karierę. 80% badanych jest zdania, że absolwenci bez doświadczenia zawodowego mają niewielkie szanse na zdobycie pracy – pogląd ten podzielają badani we wszystkich krajach Europy Środkowej.

Stawianie na rozwój dzięki praktykom widać również w Badaniu studentów przeprowadzonym w 2012 r. przez Conquest Consulting. Zgodnie z nim ponad 50% respondentów podjęło praktykę ze względu na chęć zdobycia doświadczenia, ponad 20% ze względu na fakt, iż taki zapis w CV to niemały atut w poszukiwaniu zatrudnienia. Prawie 30% studentów V roku, odbywając praktykę, liczyło na stałe zatrudnienie w jej efekcie. Najbardziej pożądanym aspektem odbywanych praktyk jest udział w projektach i procesach realizowanych w firmie (ponad 83%), na drugim miejscu zaś wykonywanie bieżących zadań zlecanych przez współpracowników (50%). Poza płatnymi praktykami, studenci decydują się również na ich bezpłatną formę, stawiając przede wszystkim na rozwój. Wśród nich najwięcej jest studentów III roku.

Na dużą popularność praktyk i staży wśród studentów wskazują także organizowane konkursy, w tym popularny „Grasz o staż”. Do tej pory w konkursie laureatami zostało ponad 2300 osób, a fundatorami 500 pracodawców. W ramach tegorocznej, 17. edycji „Grasz o staż” proponujemy 223 płatne praktyki w firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych, agencjach reklamowych, domach mediowych czy kancelariach prawnych. Zależy nam, aby oferta konkursu była atrakcyjna dla studentów wielu kierunków, dlatego do współpracy zaprosiliśmy Fundatorów z różnych branż i sektorów z całej Polski – mówi Anna Łukawska, Koordynator „Grasz o staż”.

 

Łakomy kąsek

 

Firmy zauważają ogromny potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach. Niekiedy taki „dopływ świeżej krwi” działa na zespół pracowników inspirująco – mówi Hanna Zielińska z Biura Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. – Studenci przychodzący na praktyki i staże są mocno zaangażowani i zmotywowani do pracy. Jeśli mają dobrego lidera, który dzieli się wiedzą, to nie dość, że sami się wiele nauczą, to bardzo pomagają w pracy zespołu – wyjaśnia Anna Telega, Kierownik Rekrutacji Sii Warszawa. – Dla pracodawców programy stażowe to idealne działanie z zakresu employer brandingu (budowanie wizerunku pracodawcy – przyp. red.). Poza tym to niebywała szansa na wyszukanie najbardziej interesujących i obiecujących talentów – wyjaśnia Julita Mucha, Koordynator Akademickiego Biura Karier Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Dlatego też młodzi ludzie starają się efektywnie wykorzystać okres studiów, by po ich zakończeniu nie rozpoczynać kariery z pustym CV. Wakacyjne staże i praktyki są dla nich dogodne, ponieważ w żaden sposób nie kolidują z zajęciami na uczelni – mówi Zuzanna Ruszaj, wiceprezes ds. promocji BEST AGH Kraków. Hanna Zielińska dodaje: – Praktyka daje studentom możliwość porównania, czy ich wyobrażenie o pracy na stanowisku, na jakim w przyszłości chcieliby pracować, nie rozmija się z rzeczywistością. To na praktykach studenci, niekiedy po raz pierwszy, stają w tzw. środowisku pracy, czyli takim, w jakim w przyszłości się znajdą. I wówczas widzą, czy taka praca jest dla nich interesująca. Może okazać się, że praca wymaga ode mnie jeszcze wielu innych umiejętności i wiedzy niż ta, którą zdobywam na studiach. I w takiej sytuacji można się zastanowić, czy np. zrobić dodatkowy kurs podnoszący kwalifikacje albo posiąść inne umiejętności, które w przyszłości, wraz z nabytą na studiach wiedzą merytoryczną, staną się przepustką do kariery.

Z drugiej strony, nawet jeśli w naszym zawodowym życiu wymagana będzie od nas wiedza nabywana w czasie studiów, konieczna jest jej weryfikacja pod kątem wymagań pracodawcy. – Nie ma lepszej drogi do przetestowania swoich możliwości niż praktyka. Większość pracodawców stawia swoich praktykantów przed projektem pełnym samodzielnych decyzji i wyzwań, którego ambitni i chcący rozpoczynać swoją karierę „z przytupem” studenci chętnie się podejmują. Czasy parzenia kawy podczas praktyk dawno się skończyły – podkreśla Zuzanna Ruszaj. W czasie praktyk i staży student jest prawdziwym pracownikiem. – Zostaje on włączony w wewnętrzną pracę firmy, od środka poznaje warunki pracy zespołowej, obowiązującą hierarchię, formy rozliczania z realizacji powierzonych zadań. Ma do czynienia z prawdziwymi sytuacjami, a nie z projektami i prezentacjami na wykładach. To dla niego swoisty sprawdzian – kończy Julita Mucha.

 

Kto i dla kogo?

 

Anna Telega, Kierownik Rekrutacji Sii Warszawa podkreśla, że wartościowe doświadczenie zawodowe, zdobyte w czasie letnich praktyk czy staży, już nie raz zadecydowało o pozycji absolwenta na rynku pracy. Właśnie dlatego warto się postarać i wykorzystać szansę, jaką daje wiele firm w okresie letnim. W wielu z nich moment aplikowania właśnie nadszedł.

– Obecnie letnie praktyki i staże organizowane są praktycznie w każdym sektorze. Generalnie można powiedzieć, że jest duże zapotrzebowanie na studentów kierunków technicznych, ekonomicznych i informatycznych. Spora liczba praktyk jest także dla osób z marketingu, handlu i reklamy – wyjaśnia Małgorzata Skomiał z Biura Karier Politechniki Łódzkiej.

W niejednym przypadku wakacyjny staż czy praktyka zaowocowały etatem na stałe. Nie musi to nastąpić od razu, nieraz pracodawcy najlepszych umieszczają w bazie danych i odzywają się po dłuższym czasie, np. po ukończeniu studiów. – Wielu pracodawców, z którymi rozmawiałam, a także absolwentów, którzy odbyli praktyki, podkreśla, że to dobry czas na tzw. „zaistnienie”. Pracodawca może zaobserwować, jakim jesteś pracownikiem. Czy masz dużo entuzjazmu oraz motywacji do pracy, czy jesteś sumienny, systematyczny, czy twoja wiedza merytoryczna jest na odpowiednim poziomie. Często zdarza się, że pracodawcy zatrudniają osoby, które u nich odbywały praktykę studencką. Warto skorzystać z takiej okazji i pokazać się z jak najlepszej strony – kończy Hanna Zielińska.

Jak widać, staż czy praktyka to dobry sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego, a niejednokrotnie stają się one pierwszym krokiem do dalszej kariery. Warto zatem dobrze wykorzystać czas wakacyjnej przerwy, aby z jak najlepszej strony pokazać się na wymagającym rynku pracy.