Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Spotkajmy się na targach pracy UR w Krakowie – rozmowa z organizatorami

Już po raz piąty na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowane są Targi Pracy.

Tegoroczna impreza odbędzie się 14 kwietnia (czwartek) 2011 roku w Budynku Jubileuszowym UR przy Alei Mickiewicza 24/28. Targi będą czynne w godzinach 10.00-16.00. Patronat honorowy nad Targami objęli JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Prof. dr hab. Janusz Żmija, Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski, Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Małopolski Związek Pracodawców.

 

Rozmowa z organizatorką tegorocznych Targów Panią Aleksandrą Kulig z Biura Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Jaka idea przyświeca V Targom Pracy? Co Pani sądzi o takich wydarzeniach?

Uniwersytet Rolniczy organizując V Targi Pracy wychodzi naprzeciw problemom, jakie spotykają studenci oraz absolwenci szukający pracy. Uważam, że Targi Pracy są bardzo cenną inicjatywą i mogą przynieść wiele korzyści studentom i absolwentom, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Z myślą o nich staramy się pozyskać jak najciekawsze oferty pracy.

 

Czy poprzez Targi Pracy szansa absolwenta na znalezienie lepszej pracy zwiększa się?

Poszukiwanie pracy to jest bardzo złożony proces, a powodzenie zależy od wielu czynników. Niemniej jednak Targi Pracy, szczególnie kiedy sytuacja na rynku pracy jest mało korzystna, mogą stać się katalizatorem do działań podejmowanych przez młodych ludzi. Może się również zdarzyć, że kandydat spodoba się pracodawcy i zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do firmy.

 

Czym wyróżniają się Targi Pracy na Uniwersytecie Rolniczym na tle innych tego rodzaju targów?

Ze względu na specyfikę naszej uczelni, postawiliśmy na pozyskanie firm z szeroko rozumianego sektora rolnictwa. Błędem natomiast byłoby zawężanie oferty tylko do firm branżowych. Zaprosiliśmy również te firmy i instytucje, które stawiają na wiedzę ogólną naszych absolwentów.

Konfrontacja osoby poszukującej pracę z ofertą konkretnej firmy, jakkolwiek najistotniejsza, nie wyczerpuje jednak celowości Targów Pracy. Organizatorzy dbają również o to, aby student lub absolwent mógł jak najlepiej zapoznać się z samą strukturą rynku pracy.

 
Co się będzie działo na Targach Pracy?

Odwiedzających zapraszam do odwiedzenia stoisk, gdzie będą swoje oferty prezentować takie firmy jak: Pliva Kraków, Geokart, Capgemini, Cobico,  „U Jędrusia”, Park M, Amplus, Hoven, Empathy Interactive, WBK Bank Zachodni, ING Bank Śląski, Adecco Poland. Obecni będą także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie IAESTE Polska, Pilot oraz Absolvent.pl. My,  jako Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR w Krakowie również będziemy do dyspozycji odwiedzających.

Zachęcam również do odwiedzenia stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, gdzie będzie możliwość zweryfikowania własnego CV i listu motywacyjnego podczas rozmowy z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery.

Dzięki obecności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wszystkie osoby, które chcą założyć własny biznes, będą mogły poznać innowacyjne sposoby prowadzenia firmy, dowiedzą się jak ograniczyć ryzyko czy biurokrację.

V Targom Pracy towarzyszyć będzie także prezentacja wybranych firm na specjalnej konferencji, która odbędzie się w godz. 11.00 – 13.00 w sali 120. Swoją działalność zaprezentują: Pliva Kraków, Capgemini, Park M., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opowiadać będzie „O mobilności na europejskim rynku pracy”. To ciekawy i aktualny temat na rynku pracy.

 

Jak zachęciłaby Pani naszych czytelników do przyjścia na Targi Pracy?

Przede wszystkim zachęciłabym wszystkich do postawienia sobie pytania – co my sami  możemy zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej nas pracy. V Targi Pracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dają absolwentom szansę na zawarcie nowych kontaktów w sprzyjającej atmosferze, możliwość skonfrontowania swojej wiedzy o danej firmie, co może mieć duże znaczenie – tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy – w powodzeniu  całego procesu jakim jest poszukiwanie pracy . Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszych Targów.