Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Spotkanie dla studentów z Chrisem Laszlo

Liga Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na spotkanie z Chrisem Laszlo, autorem książki „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”.

Spotkanie z okazji opublikowania książki na polskim rynku odbędzie się 24 listopada br. w sali 152 w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w godzinach 10:00-12:00.

Jak odnieść sukces gospodarczy będąc jednocześnie odpowiedzialnym społecznie? Jak pogodzić korzyści akcjonariuszy i interesariuszy? Jak interesariusze mogą współtworzyć wartość akcjonariuszy? Coraz więcej przedsiębiorców i menedżerów zadaje sobie te pytania.

Próbą odpowiedzi na nie jest książka Chrisa Laszlo ” Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”, która wskazuje innowacyjne podejście do wyzwania, jakim jest łączenie odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa i środowiska z osiąganiem zysku przez organizację. Autor uważa, że jedyny model zrównoważonego biznesu to ten, który łączy wartość akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. Książka zapełnia lukę pomiędzy tradycyjnym modelem wartości akcjonariuszy, a bardziej aktualnymi podejściami, które podkreślają rosnące oczekiwania pozostałych interesariuszy i istotę społecznej odpowiedzialności firmy.

Spotkanie autora ze studentami odbędzie się 24 listopada 2008, w godzinach 10.00-12.00, w sali 152 w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162.

W czasie spotkania Chris Laszlo wygłosi 40- minutowy wykład, po którym odbędzie się panel dyskusyjny. Następnie autor pozostanie do dyspozycji słuchaczy, którzy będą mieli okazję zadać mu nurtujące ich pytania.

Spotkanie otworzy dr hab. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH.
W dyskusji panelowej wezmą udział: Chris Laszlo Ph.D., Roman Jamiołkowski – BRE Bank, Aleksandra Nocoń – PricewaterhouseCoopers, dr Bolesław Rok – członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Moderatorem dyskusji będzie Aleksandra Stanek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Współorganizatorami wydarzenia są AIESEC i PricewaterhouseCoopers.

Polskie wydanie książki „Firma zrównoważonego rozwoju” możliwe jest dzięki współpracy: Bre Bank, PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, UNDP, Wydawnictwo Studio Emka

Więcej informacji na: www.lob.org.pl