Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Spotkanie polsko-ukraińskie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka spotkała się w Warszawie z ministrem oświaty i nauki Ukrainy prof. Iwanem Wakarczukiem w związku z trwającymi pracami nad powołaniem Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego.

W spotkaniu ze strony ukraińskiej brali udział także: przewodniczący Komitetu ds. Nauki i Oświaty Rady Najwyższej Ukrainy Władimir Połohało oraz podsekretarz stanu w MOiN Taras Finikow, a ze strony polskiej podsekretarz stanu w MNiSW prof. Jerzy Szwed. Uzgodniono najważniejsze cele prowadzonych prac, które mają doprowadzić do jak najszybszego podpisania stosownej umowy i powołania wspólnego uniwersytetu. Podkreślono, że uczelnia musi mieć charakter transgraniczny, a kształcić się będą na niej, obok Polaków i Ukraińców, także studenci z innych krajów. Zgodnie z propozycją MNiSW polska część uczelni zlokalizowana ma być w Lublinie.
 
 
źródło informacji: www.nauka.gov.pl