Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Sprawozdanie z targów edukacyjnych polskich uczelni za granicą!

W dniach 6-8 maja 2011 po raz pierwszy w historii zorganizowano targi edukacyjne polskich uczelni za granicą. Na targach „Polish University Fair CHICAGO 2011" obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentowało się 18 innych szkół wyższych z całej Polski, promujących szeroką ofertę studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz stypendiów zagranicznych. Była to wyjątkowa możliwość dotarcia z ofertą studiów w języku angielskim do ponad 25 000 kandydatów potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem bądź kontynuacją nauki na polskich uczelniach wyższych. Targi „Polish University Fair CHICAGO 2011" zorganizowało International Center for Education Abroad USA, Nicolaus Copernicus School, Szkoła im. E. Plater w Chicago oraz Fundacja "Perspektywy".

W ramach wyjazdu reprezentacje wszystkich 19 polskich uczelni wzięły czynny udział w uroczystościach upamiętniających 220. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Konsulat Generalny RP zorganizował uroczystą paradę ponad 100 kolumn marszowych, która przeszła głównymi ulicami Chicago od ulicy Balbo po Columbus w kierunku Monroe.

Polskie uczelnie wyższe wystąpiły w drugiej kolumnie świętujących, tuż za Polską Szkołą im. Jana Pawła II. W tej kolumnie nie zabrakło krakowskiej reprezentacji: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Najbardziej medialnym okazał się sposób promocji UEK, którego największy baner został dostrzeżony przez największe polonijne i chicagowskie media w tym telewizję ABC7.  

W dniach 9-11 maja 2011 przedstawiciele UEK odwiedzili uczelnię partnerską Roosevelt University w Chicago organizując tam „Dzień Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Spotkanie z władzami tej uczelni miało na celu omówienie możliwości i warunków intensyfikacji realizacji umowy partnerskiej zawartej w 2008 roku. Podczas majowego spotkania negocjowano m. in. warunki wymian zagranicznych studentów i wykładowców, wspólnej promocji a także wizyt studyjnych oraz podwójnych dyplomów. 

Podczas zorganizowanych prezentacji społeczność akademicka Roosevelt University oraz studenci Polonii amerykańskiej mięli okazję poznać Kraków i dowiedzieć się wszystkiego nt. studiowania na UEK. W dniu 10 maja w ramach „Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” na Roosevelt University w Chicago, odbyło się otwarte spotkanie informacyjne poświęcone możliwości rozpoczęcia bądź kontynuowania studiów na UEK w Krakowie. Podczas ww. spotkań zaprezentowany został nowy film o Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie a przedstawiciele UEK dzielili się praktyczną wiedzą na temat formalności, które należy spełnić, aby podjąć studia w Polsce. Uczelnia przygotowała także zestaw cennych informacji na temat oferty praktyk, staży i studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich oraz studiów w języku angielskim.

Spotkania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to kolejna zagraniczna wizyta promująca studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 16 do 20 kwietnia nasza Uczelnia zorganizowała Dni Edukacji Polskiej we Lwowie i Iwano Frankowsku pod patronatem honorowym Grzegorza Opalińskiego, Konsula Generalnego RP we Lwowie. W dniu 19 kwietnia przedstawiciele UEK wzięli udział w Dniach Kariery organizowanych na Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu. Gościli też w Tarnopolu, Żytomierzu i Charkowie.

O opinie na temat projektu zapytaliśmy Łukasza Salwarowskiego, Dyr. Kancelarii Rektora UEK, koordynatora i pomysłodawcę ww. wyjazdów:

– Jak ocenia Pan efekty targów w Chicago?

– Po rozmowach z dyrektorami polskich szkół, konsulatem RP i uczestnikami targów w Chicago wiemy, że Polonia amerykańska stanowi olbrzymi potencjał dla polskich szkół wyższych.Przede wszystkim studia w USA i Kanadzie są minimum 10 krotnie droższe niż w Polsce i po prostu nie wszystkich na nie stać. Zatem studia w Polsce są dla wielu jedyną szansą zdobycia wyższego wykształcenia. Do tego dochodzi jeszcze sentyment rodziców i chęć utrzymania polskości swoich dzieci właśnie poprzez wysłanie ich na studia do ich ojczystego kraju. Większość utrzymuje bliskie kontakty z rodziną w Polsce, zatem ich dzieci mogą w kraju liczyć na pomoc swoich krewnych. W Chicago mieszka od 1-2 mln polaków a ich dzieci uczą się polskiego w 32 polskich szkołach sobotnich. Według Konsulatu jest to zatem największe skupisko polaków po Warszawie. Jednak polscy nauczyciele pracujący w amerykańskich szkołach średnich twierdzą, że wcale nie musimy koncentrować się tylko na Polonii. Uważają, że mamy szansę pozyskać inne mniejszości etniczne a także młodych amerykanów.

Zbigniew Piwoni, dyrektor polskiej szkoły sobotniej im. Mikołaja Kopernika, inicjator i główny organizator targów, planuje rozszerzenie kolejnej edycji targów o Toronto i Nowy Jork. Swoje wsparcie deklaruje też Konsulat RP i media polonijne.