Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Środkowoeuropejska gra inwestycyjna o kilogram czystego złota dobiegła końca

Środkowoeuropejska Inwestycyjna Gra 2009 osiągnęła swój koniec. Gracze z Czech i Słowacji zdominowali pierwsze lokaty w obu kategoriach gry – „Akcje” oraz „Instrumenty pochodne”. Polacy poza podium.

Finały kategorii „Akcje” odbyły się w piątek 29. maja w sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Niekwestionowanym zwycięzcą tej kategorii został Emil Sirgely
ze Słowacji, którego portfel wzrósł o ponad 161 procent.
 
Emil Sirgely, z zawodu kontroler jakości, zdeklasował pozostałych graczy. Drugim na podium był Marek Sperlich, który w trakcie dwóch miesięcy trwania gry powiększył swój portfel o 129 procent. Blisko drugiego miejsca była Lenka Ruckova, której końcowa wartość portfela wyniosła blisko 129 procent, co dało jej trzecie miejsce.
 
„Inwestycyjna Gra 2009 była dobrą szkołą stania się prawdziwym inwestorem” – powiedział Emil Sirgely po otrzymaniu nagrody głównej. – „Nikt nie rodzi się inwestorem. Trzeba długo nad sobą pracować, wiele ćwiczyć, aby pewnego dnia móc o sobie powiedzieć: tak, jestem gotów.
Z tym doświadczeniem, mogę zacząć myśleć o sobie w tych kategoriach”.
 
Emil Sirgely skorzystał z możliwości odebrania ekwiwalentu finansowego nagrody głównej,
którą był kilogram czystego złota. Z Warszawy wyjechał z czekiem na kwotę 601.126 czeskich koron (101.250 złotych), co odpowiada wartości dwuipółrocznych średnich zarobków
w Czechach.
 
Niestety, polscy gracze nie osiągnęli tak znakomitych rezultatów. Najwyżej rozstawionym Polakiem w tej kategorii został Wojciech Biernacki ze Szczecina, który został sklasyfikowany
na 86. miejscu. W trakcie gry, Pan Wojciech powiększył swoje portfolio o blisko 39 procent.
 
„Globalna konkurencja na rynku kapitałowym odbywa się już nie tylko na poziomie dużych międzynarodowych instytucji finansowych, ale także wśród indywidualnych inwestorów, poszukujących najlepszych miejsc do pomnażania kapitału“ – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartosciowych podczas spotkania z uczestnikami finału i dziennikarzami zagranicznymi. – „Pokazali to uczestnicy Gry, którzy wybierali różne strategie, dobierając instrumenty notowane na różnych giełdach i osiągając przy tym bardzo dobre wyniki. Gratuluję zwycięzcom, ale również wszystkim uczestnikom gry, za odwagę do wzięcia udziału
w tej międzynarodowej rozgrywce“.
 
W kategorii „Instrumenty pochodne”, która zakończyła się w tę niedzielę, zwyciężyli następujący gracze: Jan Jorenek, Petr Michal oraz Vladimír Kmoch, których portfele wzrosły o odpowiednio 425, 366 i 361 procent. Nagrodą główną w tej kategorii była egzotyczna wycieczka ufundowana przez czeskie biuro podróży Eso Travel dla dwóch osób o wartości 100.000 koron (około 17.000 złotych). Polakom w tej kategorii poszło zdecydowanie lepiej. Najwyższe, bo 28. miejsce zajął Robert Pilarski z Wierzbicy, który powiększył swój początkowy kapitał o ponad 250 procent.
 
„Staramy się popularyzować wśród drobnych inwestorów świat rynków kapitałowych i chcemy tę działalność kontynuować we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz innymi partnerami” – powiedział Jiří Vodička, dyrektor ds. strategii i marketingu RM-SYSTEM, czeskiej giełdy papierów wartościowych, podsumowując tegoroczną edycję Inwestycyjnej Gry.
 
W Inwestycyjnej Grze 2009 wzięło udział ponad 27 tysięcy graczy z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Zdecydowaną większość z nich stanowili gracze z Czech, gdzie gra rozgrywana było po raz szósty.
 
 
O grze
Organizatorem gry była Grupa Finansowa FIO. Celem graczy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier było
jak największe pomnożenie w czasie dwóch miesięcy przydzielonego im kapitału. Inwestorzy mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności na prawdziwych rynkach bez niebezpieczeństwa poniesienia rzeczywistych strat. Gra opierała się na fikcyjnym handlu wybranymi akcjami i derywatami z giełd europejskich i amerykańskich. Każdy gracz otrzymał rachunek z fikcyjnym wkładem będącym ekwiwalentem sumy 1.000.000 koron czeskich w euro, złotówkach lub forintach dla inwestycji w akcje.
Dla inwestycji w instrumenty pochodne gracze dysponowali początkową kwotą 50.000 dolarów amerykańskich.
 
Zmagania graczy można było obserwować na blogu „Inwestycyjna Gra 2009” pod adresem http://grupafio.blogbank.pl, gdzie publikowane były dzienne podsumowania.
 
Patronem medialnym Inwestycyjnej Gry 2009 w Polsce był internetowy serwis finansowy Bankier.pl, natomiast partnerem instytucjonalnym – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.