Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stań się częścią łańcucha dostaw

W dziale Supply Chain najbardziej potrzebne są umysły analityczne, potrafiące pracować w zespole, otwarte i komunikatywne. O specyfice łańcucha dostaw rozmawiamy z Dorotą Drozdowską, Menedżerem ds. Planowania Łańcucha Dostaw oraz Piotrem Górniakiem, Młodszym Specjalistą ds. Realizacji Projektów w Leroy Merlin.

Jaką rolę pełni i czym jest Supply Chain, czyli jak działa łań-cuch dostaw w Leroy Merlin Polska?

Dorota Drozdowska: Reprezentujemy zespół planowania i zaopatrzenia, należący do dzia-łu Supply Chain w Leroy Merlin Polska. Głównym celem naszego zespołu jest zapewnienie, aby właściwe produkty znalazły się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwej ilości. Aby wykonać to zadanie, musimy z jednej strony zrozumieć specyfikę działania łańcucha dostaw, z drugiej strony rozumieć potrzeby organizacji, w której pracujemy, i klientów. W naszej firmie od tego roku pracujemy w ramach nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego w postaci market teamów, czyli interdyscyplinarnych, cross-funkcjonalnych zespołów, w ramach których wspólnie wypracowujemy plany biznesowe. Głównym zadaniem specjalisty ds. zaopatrzenia i planowania jest przełożenie tych planów na obszar operacyjny w najbardziej efektywny sposób.

Co wyróżnia dział Supply Chain na tle innych działów w firmie?

DD: Nasza organizacja ma przed sobą bardzo ambitne plany rozwojowe. Do 2025 roku planujemy np. posiadać 100 punktów kontaktu z naszymi klientami, a liczba naszych współpracowników wzro-śnie z 8 400 obecnie do 14 000. Aby te plany mogły być zrealizowane w sposób efektywny, potrzebujemy sprawnie działającego łańcucha dostaw. Supply Chain to dział, który rozumie, potrafi zinterpretować i włączać się w realizację celów biznesowych, przekładając je na działania operacyjne, np.: budowę planów sprzedaży, terminową realizację zamówień, bieżący kontakt i współpracę z dostawami, planowanie harmonogramu dostaw, zapewnienie efektywności i skuteczności operacji w obszarze logistyki magazynowej.

Piotr: Bardzo istotne jest to, że mamy kontakt z naszymi dostawcami. Otrzymujemy od nich wiele informacji, które później przekładamy na nasze działania. Z drugiej strony mamy głęboką wiedzę dotyczącą działalności naszej firmy. Oczekuje się od nas sprawnego działania, dostarczania produktów na czas, zapewnienia ich dostępności dla naszych klientów. Łączymy w ramach naszego funkcjonowania wiele zagadnień, związanych z bieżącym zarządzaniem procesami łańcucha dostaw, np. różne grupy interesariuszy, dokonujemy wnioskowania i na tej podstawie planujemy działania, aby uzyskać zamierzony cel.

A czego można się nauczyć w dziale Supply Chain?

Piotr: Na pierwszy rzut oka możemy wyglądać na dział bardzo analityczny, jednak zajmujemy się także aspektami jakościowymi. Wiele osób, nie tylko z umysłem matematycznym, znajdzie coś dla siebie. Nasz zespół zajmuje się planowaniem zakupów do magazynu i zapewnieniem dostępności produktów. Ale są też zespoły u nas w dziale, które zajmują się kontaktem z dostawcami, funkcjonuje magazyn centralny, jest też osobny zespół zajmujący się logistyką sklepową.

DD: Każdy, kto do nas dołączy, dołączy do dynamicznie rozwijającego się działu Supply Chain w bardzo ambitnym i rozwijającym się przedsiębiorstwie. Co z jednej strony pozwala na zdobycie wiedzy i sprawdzenie się w różnych obszarach, z drugiej strony pozwala kandydatowi na zrozumienie tego, jak działa organizacja oraz jak działają najważniejsze procesy biznesowe.

Jakie umiejętności, predyspozycje trzeba posiadać, by móc pracować w dziale Supply Chain?

DD: Bardzo ważne są mocne kompetencje analityczne. Czekamy na osoby, które potrafią liczyć i robią to szybko i sprawnie analizują dane. Jednocześnie jesteśmy dobrym miejscem dla osób, które chcą rozwijać lub już mają silnie rozwinięte kompetencje w obszarze komunikacji i współpracy. Praca naszego działu opiera się na wspólnym działaniu z centralą zakupów, z szefami produktów oraz ze sklepami.

Piotr: Ważne jest też to, aby umieć bazować na informacjach z różnych źródeł i jednocześnie bazując na nich umieć kształtować efektywne ramy współpracy.

Jak studenci i absolwenci mogą dołączyć do działu Supply Chain w Leroy Merlin w Polsce?

DD: Najłatwiej wejść na naszą stronę internetową kariera.leroymerlin.pl i zaaplikować na właściwe ogłoszenie. W tej chwili uruchomiliśmy program dla absolwentów, skierowany do osób zainteresowanych pracą w obszarze Łańcucha Dostaw. Zapraszamy do programu, który umożliwia poznanie organizacji, a jego elementem jest wdrożenie w rolę Specjalisty w jednym z naszych działów. Piotr jest właśnie absolwentem jednego z takich programów.

Piotr: Tak, dlatego z doświadczenia wiem, że nieocenione z punktu widzenia zdobywania doświadczenia jest uczestnictwo we wszelkiego rodzaju praktykach lub stażach. Jest to zawsze ogromna wartość dodana dla kandydata. Zachęcam wszystkich do udziału w praktykach i stażach w Leroy Merlin. Oferta, którą my kierujemy do młodych i ambitnych osób może być ciekawym początkiem kariery zawodowej i niezapomnianą przygodą.