Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła Maciej Replewicz (Zysk i s-ka)

Stanisław Bareja, człowiek o wspaniałej odwadze, postać kultowa, reżyser wielu niezapomnianych komedii, które przetrwały próbę czasu i nadal śmieszą kolejne pokolenia Polaków.

 

W przeciwień­stwie do filmów życie reżysera nie było tak wesołe. Musiał przerwać naukę w wieku 10 lat, po wybuchu II wojny światowej. Nie dane mu jednak było walczyć w obronie Warszawy, nad czym długo ubole­wał. Dalej nie było wcale łatwiej, powojenna bieda, początki socja­lizmu, a tym samym cenzury, nie sprzyjały pracy twórczej. Mimo tego, a może właśnie dzięki tym doświadczeniom, jego filmy fanta­stycznie ukazują karykaturlny obraz ówczesnej rzeczywistości.Książka Macieja Replewicza świetnie pokazuje kolejne fazy życia i twórczości Barei. Autor odkrywa przed czytelnikiem, w jaki sposób reżyser czerpał ze swoich doświad­czeń i wykorzystywał je w filmie, np. „Kiedy funkcjonariusz wlepia mi mandat, nie awanturuję się, staram się zapamiętać, jak on mówił, jakie błędy gramatyczne popeł­nił”. Trzeba przyznać, był w tym mistrzem. Repleiwcz przywołuje w książce sceny wy­cięte przez cenzurę, scenariusze filmów, których nie udało się zrealizować, ale chyba największą wartością książki jest całe mnóstwo opowieści przyjaciół, rodziny i współ­pracowników o Barei.

(pk)