Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Start zawodowy studentów – konferencja

Przedmiotem zainteresowania konferencji "Start zawodowy studentów w obliczu zagrozeń dla gospodarki" jest kształtowanie własnej drogi zawodowej w obliczu mieniającej się sytuacji gospodarczej na świecie i niestabilnej sytuacji na rynku pracy. Aby lepiej przybliżyć tą tematykę, studenci wygłoszą referaty oraz przeprowadzą zajęcia warsztatowe.

Podczas sesji plenarnej, w napisanych przez studentów specjalizacji andragogicznej referatach, podejmiemy takie tematy i zagadnienia szczegółowe jak:

– Sytuacja gospodarcza w kontekście kryzysu na rynkach finansowych
– Aktywność edukacyjno – zawodowa studentów sposobem poradzenia sobie z kryzysem
– Start zawodowy absolwentów w sytuacji zagrożeń dla gospodarki
– Zmiany na rynku pracy w opinii ekspertów – film dydaktyczny.

Warsztaty: „Kierowanie karierą zawodową w obliczu zagrożeń dla rynku pracy”

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających na radzenie sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego na rynku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest kryzys oraz jakie są jego konsekwencje dla osób poszukujących pracy. Będą mieć również okazję do zapoznania się z kompetencjami, które aktualnie cenią sobie pracodawcy: przedsiębiorczością, umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz orientacją na cel. Przedstawiona zostanie także oferta bezpłatnych szkoleń i kursów organizowanych przez Unię Europejską i Uniwersyteckie Biura Karier.

10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji
10:45 – 12:30 Sesja plenarna
10:45 – 11:10 „Sytuacja gospodarcza w kontekście kryzysu na rynkach finansowych” (Agnieszka Wasilewska)
11:10 – 11:35 „Aktywność edukacyjno – zawodowa studentów sposobem poradzenia sobie ze zmianami na rynku pracy” (Małgorzata Brzezińska)
11:35 – 12:00 „Start zawodowy w sytuacji kryzysu” (Ewelina Karp)
12:00 – 12:20 Film dydaktyczny: „Zmiany na rynku pracy w opinii ekspertów” (Karina Ołdakowska)
12:20 – 12:30 Podsumowanie i zakończenie sesji plenarnej.
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 15:00 Sesja warsztatowa
„Kierowanie karierą zawodową w obliczu kryzysu gospodarczego”
(koordynator warsztatów: Agata Zabłocka)

Konferencja organizowana jest przez studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zaplanowano ją na 1 kwietnia 2009r.