Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Startuje XLIII edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii

W dniach 7-11 listopada odbędzie się XLIII edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, organizowana przez Koło Naukowe ,,Kiwon” z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Będą na niej gościć koła naukowe z całego kraju.

Koło Naukowe ,,Kiwon” z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej  intensywnie wchodzi w kolejny rok akademicki. Oprócz wystrzałowego, dosłownie i w przenośni, udziału w Dniach Aktywności Studenckiej, przygotowuje konferencję, na którą zjeżdżają się chemiczne koła naukowe z całego kraju.

XLIII już edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii ponownie ściąga studenckie organizacje należące do Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii – ASSChemu. Początek tego typu zjazdów datuje się na jesień 1994 roku. Od tego momentu konferencje odbywają się cyklicznie systemem jesień – wiosna. W tym półroczu Koło ,,Kiwon” organizuje XLIII Ogólnopolską Szkołę Chemii w Pokrzywnej w woj. opolskim dla blisko 120 uczestników. Jest to przedsięwzięcie wymagające wiele pracy, choćby na płaszczyźnie pozyskiwania sponsorów, redagowania książki abstraktów do wystąpień uczestników czy planowania wydarzeń integracyjnych podczas trwania Konferencji. Komitet organizacyjny zadbał również o gości specjalnych, którzy swoimi wykładami uświetnią Ogólnopolską Szkołę Chemii. Będą to: prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski – Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz – PWr, prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek – Uniwersytet Opolski, dr hab. Jacek Lipok, prof. UO.

Konferencja potrwa od 7 do 11 listopada. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy rejestrują się, a przyjeżdżają z całej Polski, m.in. z Gdańska, Torunia, Poznania. Konferenję otwiera wykład gościa specjalnego, którym w tym roku będzie prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski. Kolejne dni to sesje referatowe przeplatane sesjami posterowymi, oczywiście z przerwami na obiad oraz kawę i ciastko. Wieczorami organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy i integracji środowiska akademickiego. XLIII Szkołę Chemii kończy uroczysty bankiet.