Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy


State Street Bank Polska
ul. Podgórska 36
31- 536 Kraków
mwaligorska@statestreet.com
12 399 1000
www.statestreet.com/plcareers

» zobacz oferty pracy tej firmy «

Kim jesteśmy

Światowa branża usług finansowych przechodzi dynamiczne zmiany. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, poszukiwane są utalentowane osoby, które staną się następnym pokoleniem liderów biznesu.
Dlatego też poszukujemy osób zmotywowanych, by wspólnie realizować misję zwiększania efektywności światowego systemu finansowego oraz tworzyć środowisko, kładące nacisk na rzetelność i pracę w zespole. W zamian oferujemy możliwości rozwoju i szkolenia, których potrzebujesz do rozwoju Twojej kariery.

Wspólnie możemy sięgnąć wyżej

State Street jest uważany za światowego lidera wśród dostawców usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Dzieje się tak nie bez powodu — jesteśmy zaangażowani w podnoszenie wartości każdej grupy, której świadczymy nasze usługi. Na całym świecie, ponad 29 tys. profesjonalistów firmy State Street dostarcza nowatorskich rozwiązań, produktów i usług dla największych inwestorów instytucjonalnych, zwiększając ich kapitał na każdym etapie procesu inwestowania.
Pierwsze biuro State Street w Krakowie zostało otwarte w 2007 roku, obecnie zatrudniamy ponad 2100 osób. State Street w Polsce jest kluczowym elementem naszej działalności w Europie, dlatego planujemy dynamiczny rozwój naszych biur w kolejnych latach. Polski oddział State Street działa w zakresie obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy na zlecenie naszych biur w Europie i US. Oferowane przez nas stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych.

Programy rozwojowe

POSZUKUJEMY:

– studentów ostatnich lat studiów lub absolwentów kierunków ekonomicznych tj. księgowość, zarządzanie, bankowość i finanse; absolwenci innych kierunków studiów będą także rozważani
– specjalistów chcących rozwijać swoją karierę w sektorze usług finansowych

Główne wymagania stawiane kandydatom to biegła znajomość języka angielskiego oraz zdolności analityczne. Wykształcenie ekonomiczne jest tutaj dodatkowym atutem.
Typowe stanowiska: Fund Accountant, Hedge Fund Accountant, Pricing Administrator, Derivatives Administrator, Financial Reporting Accountant, Financial Analyst

Terminy rekrutacji: cały rok

Zainwestuj w swój rozwój! Dołącz do nas!
www.statestreet.com/plcareers

Fund Accountant
Księgowy ds. Funduszy Inwestycyjnych jest odpowiedzialny za precyzyjne  obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street. Księgowy Funduszy identyfikuje, analizuje i wyjaśnia dane wpływające na ostatetczną wartość jednostki funduszu. Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu, księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu oraz , analiza dokonywanych na rynku transakcji obrotu papierami wartościowymi. Księgowy odpowiedzialny jest także za monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych, dywidend i dochodów z papierów dłużnych, aktualizację wyceny metodą Mark-to-Market, monitorowanie cen papierów wartościowych, publikowanie cen jednostek funduszy i przygotowywanie raportów księgowych.

Pricing Specialist 
Specjalista ds. Wyceny jest odpowiedzialny za walidację kosztu nowych papierów wartościowych dodawanych do portfela inwestycyjnego oraz weryfikowanie rynkowych cen udziałów, akcji, obligacji i instrumentów pochodnych poprzez stosowanie modeli analitycznych oraz wyceny wartości godziwej dla pozycji z rynków zagranicznych, emisji niepublicznych i o niskim wolumenie obrotu.. Pracownicy Działu Wyceny pozostają w stałym kontakcie z klientami i innymi departamentami analitycznymi, by pomagać w rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z wartością rynkową obsługiwanych portfeli.

Derivatives Administrator
Administrator ds. Instrumentów Pochodnych jest odpowiedzialny za stronę księgową i depozytową, a także  kontrolę i wycenę różnych instrumentów pochodnych. Regularnie dokonuje uzgodnień pozycji znajdujących się w systemach księgowych z pozycjami klienta tak, aby wycena portfeli była jak najbardziej dokładna i aktualna. Na tym stanowisku szczególnie istotna jest praca zespołowa, gdyż tylko dzięki niej możliwe jest osiągnięcie celów zespołu i klientów. Pracownicy działu Instrumentów Pochodnych pozostają w codziennym kontakcie z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, by zidentyfikować problemy i znaleźć sposoby jak najlepszego ich rozwiązania.

Financial reporting Accountant
Księgowy ds. sprawozdawczości finansowej jest odpowiedzialny za przygotowanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Luksemburgu i Irlandii. Do jego obowiązków należy między innymi sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat,  rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego. Stanowisko to obejmuje również ścisłą współpracę z departamentami sprawozdawczości finansowej w Irlandii i Luksemburgu nadzorującymi pracę zespołu, w zakresie przygotowania sprawozdania jak również dokonywania zmian w sprawozdaniach na wniosek tych departamentów.

Finance Accountant
Księgowy odpowiedzialny jest za szerokie spektrum zadań w areałach finansów i rachunkowości nowo powstałego Centrum Finansowego w Krakowie związanych z wewnętrzną księgowością filii State Street w Europie. Osoba zatrudniona na stanowisku księgowego będzie odpowiedzialna za różnorodny zakres działań księgowych –  AP, GL, Treasury, uzgadnianie kont i ich certyfikacje, zamknięcie miesiąca, konsolidaje oraz raportowanie dla instytucji bankowych zlokalizowanych w krajach Europy Zachodniej. Do zakresu obowiązków zalicza się również ścisłą współpracę z działami finansowymi europejskich oddziałów State Street.

Financial Analyst
Analityk Finansowy odpowiada za zróżnicowany zakres obowiązków: sporządzanie analiz, sprawozdań oraz raportów finansowych w określonych terminach – od miesięcznych po roczne. Przygotowuje arkusze analityczne, prognozy ekonomiczne, planuje budżetowanie, bierze udział w przygotowaniu długo i krótkoterminowych strategii finansowych, raportuje koszty i przychody dla instytucji bankowych zlokalizowanych w krajach Europy Zachodniej. Do zakresu obowiązków zalicza sie również ścisłą współpracę z działami finansowymi europejskich oddziałów State Street.
 

OFERTA DLA STUDENTóW

Oferta praktyk letnich
Firma State Street oferuje również Pragram Praktyk Letnich dla studentów kierunków ekonomicznych. Jest to doskonała okazja, aby zapoznać się ze specyfiką organizacji oraz pracować w międzynarodowym środowisku. Nasz 12-tygodniowy program, pozwoli zdobyć doświadczenie w takich dziedzinach jak Fund Accounting, Hedge Fund Accounting, Derivatives, Pricing and Financial Reporting.

Dodatkowo, uczestnicy programu, będą mieli okazję uczestniczyć w serii spotkać, które pozwolą zgłębić wiedzę na temat organizacji oraz produktów, które oferujemy.

Każdy stażysta, otrzyma wsparcie w postaci mentora. Tak zwany „Buddy” pomoże odnaleźć się w strukturach firmy oraz podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Osoby, które wykażą się zaangażowaniem oraz będa spełniały postawione przez nas oczekiwania, będą mogły liczyć na ofertę stałej pracy.

Proces rekrutacyjny

Informacje o rekrutacji:
Rekrutacja składa się z trzech etapów: test analityczno-matematyczny w języku angielskim, r    ozmowa kwalifikacyjna w dziale personalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna z menedżerem.
Aplikować można na naszej stronie internetowej, zakładka Careers / Job Opportunities / EMEA, wpisując hasło Krakow jako KEY WORD.

Email: TAPoland@statestreet.com

Strona www poświęcona karierze: www.statestreet.com/plcareers

facebook_logo1.png

www.fb.com/StateStreetCorp

Oferty pracodawców