Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Staż a praktyka. Dwie możliwości rozwoju dla studentów

Dzisiaj wielu młodych ludzi decyduje się rozpocząć swoją karierę zawodową od praktyk bądź staży. Oferta firm z roku na rok jest coraz bardziej urozmaicona i bogata. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Z badań wynika, że praktyki są najbardziej atrakcyjną formą zdobywania doświadczenia zawodowego dla młodych ludzi. Aż 91% uważa, że praktyki i staże ułatwiają wejście na rynek pracy.

Między stażem a praktyką

Coraz częściej różnice między stażem a praktyką zanikają. Sami pracodawcy często nie wiedzą, jaką formę współpracy wybrać. Istotne są elementy, takie jak: wynagrodzenie bądź jego brak, długość trwania, możliwość zatrudnienia po tej wstępnej współpracy. Warto, przed rozpoczęciem pracy, jasno określić, na jakich warunkach będzie funkcjonowała nauka w ramach praktyki/stażu.

Szansa na rozwój

Udział w praktyce, stażu to przed wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, w jakich obszarach najlepiej się odnajdujemy, jaki rodzaj pracy najbardziej nam odpowiada. Dzięki poznaniu wielu działów mamy możliwość zdecydowania, w jakim obszarze chcielibyśmy pracować. To także szansa poznania siebie, swoich słabych i mocnych stron. Poza tym dzięki pierwszym doświadczeniom zawodowym dowiadujemy się, jakie kompetencje posiadamy, a jakich nam brakuje. Abstrahując od różnic między stażem a praktyką, ważne jest, czy plan praktyk, stażu został przygotowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Podczas tego czasu nauki, nie tylko zdobywa się wiedzę i doświadczenie, ale także stopniowo otrzymuje się coraz bardziej odpowiedzialne obowiązki. Ważny jest też ciągły kontakt ze współpracownikami, gdyż to od nich można najwięcej się nauczyć, jak również rozwinąć zdolności komunikacyjne.

Wybór między stażem a praktyką tak naprawdę nie jest istotny. Ważniejszy jest profil firmy i fakt, czy koresponduje on z naszymi planami na przyszłość. Oczywiście studenci muszą odbyć praktyki w ramach studiów, jednak często to staże dają dużo więcej możliwości, ponieważ dłużej trwają. Czas nauki jest bezcenny. Nie zmienia to jednak faktu, że większym zainteresowaniem cieszą się płatne staże. Obydwie te formy doszkalania są oczywiście cennym wpisem do CV.

Tylko od nas zależy, czy czas spędzony w firmie wykorzystamy w taki sposób, aby nauczyć się nowych rzeczy, a zdobyte doświadczenia przekujemy w rozwój kariery. Poszukiwania praktyk i staży możemy zacząć od eurostudent.pl