Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Staże w ONZ

Delegacja Unii Europejskiej przy ONZ zaprasza na staże. Ostatni termin składania aplikacji mija 15 lipca 2007.

Organizatorzy oczekują szczególnie na zgłoszenia absolwentów, którzy posiadają wiedzę z zakresu nauk rozwojowych, studiów europejskich, prawa międzynarodowego oraz nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i praw człowieka.
 
Staże odbywają się m.in. w takich instytucjach, jak Komisja Bezpieczeństwa czy Zgromadzenie Generalne. Zadaniem uczestników projektu jest monitorowanie przynajmniej jednej grupy zagadnień związanej ze sprawami politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi. Dodatkowo stażyści uczestniczą w spotkaniach koordynacyjnych EU dotyczących kwestii działania ONZ.
 
Kandydaci zgłaszający chęć udziału w programie powinni być przygotowani na odbycie półrocznego stażu.
 
Wszystkie szczegóły nt. programu i rekrutacji na: