Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Staże w ONZ

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ prowadzi nabór na trzymiesięczne staże dla absolwentów oraz studentów ostatnich lat kierunków związanych z prawami człowieka tj. prawa międzynarodowego, politologii, historii oraz nauk społecznych.

Aplikujący muszą wykazać się dobrą znajomością przynajmniej dwóch z sześciu oficjalnych języków ONZ, w tym umiejętnością sporządzania dokumentów w języku angielskim lub francuskim. Staże trwają 3 miesiące (z możliwością przedłużenia na 6 miesięcy).
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: na przełomie maja i czerwca dla staży w trzecim (od 1 lipca do 30 września) i czwartym kwartale (od 1 października do 31 grudnia) oraz na przełomie listopada i grudnia dla staży w odbywających się w pierwszym (od 1 stycznia do 31 marca) i drugim kwartale następnego roku (od 1 kwietnia do 30 czerwca).
Formularz aplikacyjny dostępny pod adresem: www.ohchr.org/english/about/apply.htm
Szczegółowe informacje na stronie: www.ohchr.org