Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Oferty pracodawców

29.11.2018

Stażysta / ka w obszarze Energetyki / Warszawa lub Płock

Województwa:
  • mazowieckie
Branże:
  • Badania i rozwój
  • Energetyka
  • Informatyka / Telekomunikacja
  • Mechanika / Automatyka
Typ:
  • staż

 

Jeżeli jesteś absolwentem szkoły średniej, studentem ostatnich lat lub absolwentem studiów wyższych lub jeżeli chcesz zmienić swoją dotychczasową ścieżkę zawodową – spróbuj swoich sił w programie stażowym Kierunek ORLEN.

Rozpocznij karierę zawodową, realizując zdania zbieżne z Twoim wykształceniem:

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

•status studenta IV lub V roku, absolwent – kierunek studiów: energetyka, elektrotechnika, informatyka, ekonomia, finanse
•wiedza techniczna na temat budowy i zasady działania urządzeń i układów energetycznych – elektrowni, elektrociepłowni, OZE – mile widziana
•swobodna komunikacja w mowie i piśmie, znajomość słownictwa technicznego będzie dodatkowym atutem
•znajomość zagadnień z zakresu otoczenia prawno-regulacyjnego branży elektroenergetycznej – będzie dodatkowym atutem
•zaawansowana znajomość programów pakietu MS Office (Excel, PowerPoint)
•znajomość języków skryptowych: preferowany R lub Python – będzie dodatkowym atutem
•praca na dużych zbiorach danych
•wysoka motywacja przekładająca się na osiąganie wyznaczonych celów
•umiejętność planowania własnych działań i ustalania priorytetów – umiejętność i gotowość do pracy pod presją czasu
•umiejętność zarówno pracy zespołowej jak i samodzielność w działaniu
•proaktywne poszukiwania rozwiązań i ukierunkowanie na rozwój oraz poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.
•umiejętność analizy i wyciągania wniosków

Dodatkowe informacje:

•planowany okres realizacji stażu – 12 miesięcy
•staż jest płatny – osoba realizująca staż będzie aktywnym i merytorycznym uczestnikiem zadań
•elastyczny wymiar czasy pracy – do indywidualnych ustań (od 20 godzin tygodniowo)
•2 możliwe miejsca realizacji stażu – Warszawa lub Płock

 

Zespół Przygotowania Projektów Energetycznych (projekty innowacyjne)/Warszawa
• wsparcie zespołu w realizacji projektów: elektromobilności, tankowania wodoru, magazynu energii.
•organizacja współpracy z partnerami PKN ORLEN – spółkami z Grupy, partnerami przemysłowymi (duże przedsiębiorstwa, MŚP), partnerami naukowymi – organizacja spotkań, koordynacja w procesie podpisywania umów, wymiana korespondencji i dokumentów itp.
•przygotowywanie materiałów informacyjnych, analiz technicznych oraz wsparcie przy przygotowaniu analiz ekonomicznych projektu.

 

Biuro Handlu Energią/Warszawa
•udział w opracowywaniu narzędzi wspierających sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
•aktywne wsparcie w realizacji procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (PZS), pomoc w weryfikacji umów sprzedaży, umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych z zakresu energii elektrycznej
•aktywne wsparcie handlowców w pozyskiwaniu i współpracy z klientami.
•wsparcie w kalkulacji oraz weryfikacji prowizji za handel energią elektryczną oraz prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii i tworzenie oraz aktualizacji bazy danych transakcji zawartych na Towarowej Giełdzie

 

Biuro Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki/Warszawa
•udział we wdrożeniu systemu klasy CRM (Customer Relationship Management) w Obszarze Energetyki, który będzie wspierał realizowane procesy pozyskania i utrzymania klienta energetycznego.
•projekt wdrożenia systemu IT wspierającego elektromobilność, zaangażowanie w strumień biznesowo-finansowy projektu Morskich Farm Wiatrowych, projekt Rynku Mocy oraz przystosowanie GK ORLEN do wymagań Dyrektywy MiFID II.
•wspomaganie procesu wdrażania systemu bilingowania, udział w jego testach od etapu uzgadniania danych pomiarowych w systemie Salix do etapu końcowego wystawiania faktur.
•pogłębione analizy funkcjonowania jednostek CCGT, przeprowadzenie szczegółowych analiz pracy nowych jednostek gazowo-parowych PKN ORLEN w celu uzyskania powykonawczych benchmarków, które będą elementem aktualizującym teoretyczne modele pracy CCGT.

 

Biuro Zarządzania Majątkiem Energetycznym/Płock
•modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie jednego z zakładów Grupy Kapitałowej, Nowe energetyczne źródło przemysłowe w jednej z lokalizacji Grupy ORLEN i przygotowanie projektu mającego na celu poszerzenie portfolio biopaliwowego w Grupie Kapitałowej ORLEN
•tworzenie, opiniowanie i analiza dokumentacji projektowej, bieżąca weryfikacja harmonogramu, zakresu, rejestru ryzyk projektu.
•weryfikacja ofert technicznych wraz z przygotowaniem rekomendacji i wsparcie dla zespołu przy negocjacji kontraktu.
•nabycie praktycznych umiejętności analitycznych podczas normalnego ruchu elektrowni.

 

Więcej szczegółów na stronie: www.orlen.pl/kariera

 

 

Oferty pracodawców