Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stena Recycling nagrodzi studenckie projekty dotyczące gospodarki cyrkularnej

Ruszył konkurs promujący efektywne wykorzystanie materiałów, dzięki któremu ograniczamy ilość odpadów i ich negatywny wpływ na środowisko. Stosowany dotychczas model: „kup, zużyj, wyrzuć” prowadzi do nadmiernego wykorzystania naszych zasobów naturalnych, które powoli się wyczerpują. Zmiana modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny to wielomiliardowe (1) oszczędności i ochrona środowiska. Stena Recycling zaprasza studentów do udziału w konkursie: Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wśród nagród są laptopy oraz 10 000 zł na realizację projektu.

Z plastiku odzyskanego z tylnej obudowy telewizora, można wyprodukować doniczki lub kołpaki samochodowe. Z pociętych na strzępy ubrań wytwarza się maty wygłuszające lub wkłady do materacy. Szkło odzyskane z kineskopu telewizyjnego po kruszeniu wykorzystuje się do produkcji płyt chodnikowych. Zaskakujących pomysłów na to, jak można zmienić odpady w zasoby, jest wiele i warto je pokazywać. Stena Recycling już po raz trzeci nagrodzi studentów za propozycje wdrożeń rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej lub pomysły na kampanię promującą ideę GOZ. To inicjatywa z pogranicza ekologii, CSR i edukacji, uznana w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji.

Cel konkursu

– To właśnie studenci już dzisiaj kształtują nadchodzącą przyszłość. Od biznesu oczekują większej odpowiedzialności za jego wpływ na środowisko naturalne. Dlatego często to oni są najaktywniejszymi promotorami zmian, prowadzących do lepszego, bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami. Poprzez nasz konkurs pokazujemy projekty, które realnie mogą wesprzeć firmy we wprowadzaniu gospodarki cyrkularnej do ich codziennego działania. Takim pomysłem może być również kampania promująca gospodarkę cyrkularną – mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Partnerami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Kampania 17. Celów.

Jak zgłosić się do konkursu

Konkurs skierowany jest do firm i studentów. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach:

  1. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły praktyki GOZ,
  2. dla przedsiębiorstw, które wdrożyły działania promujące GOZ,
  3. dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

 

Zgłoszenia w formie prezentacji opisującej projekt można przesyłać do 31 stycznia 2020 r. przez formularz znajdujący się na stronie: www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award

Korzyści płynące z gospodarki obiegu zamkniętego

 Według GUS w 2017 roku w Polsce wytworzono 126 mln ton odpadów (2). Wśród nich 30 mln ton pochodzi z przemysłu a 12 mln ton to odpady komunalne. To bogate źródło potencjalnych zasobów, z którego zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, coraz częściej odzyskuje się wartościowe materiały i poddaje recyklingowi, by ponownie wykorzystać je w produkcji.

– Zmiana modelu gospodarki z linearnej na cyrkularną, w którym wielokrotnie wykorzystujemy dostępne produkty, to szereg korzyści. Przede wszystkim mniej zużywamy zasobów, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym modelom biznesowym, tworzonym z myślą o ochronie środowiska i budowaniu przewagi konkurencyjnej jednocześnie. Konkurs Stena Recycling motywuje przedsiębiorstwa i młodych ludzi do odważnego i nowatorskiego myślenia o tym, jak maksymalizować pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie – mówi prof. dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego, członek jury konkursu.

Kiedy poznamy zwycięzców

Laureatów konkursu wyłoni jury w ośmioosobowym składzie reprezentującym partnerów konkursu. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni wiosną 2020 r. podczas gali podsumowującej trzecią edycję.

Zwycięzca w kategorii studenckiej otrzyma laptop oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu edukacyjnego z obszaru GOZ. Przedsiębiorstwa i uniwersytety zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych.

Czym jest GOZ

Gospodarka Obiegu Zamkniętego polega na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. GOZ jest przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której cykl życia produktu ogranicza się do produkcji, użycia i wyrzucenia. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% – odpadów komunalnych, 55% – plastiku, 60% – aluminium, 80% – metali żelaznych.

 O konkursie

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze GOZ. W poprzedniej edycjach tytuł Lidera GOZ w kategorii przedsiębiorstw zdobyły: KOKO World za projekt „Moda na gospodarkę cyrkularną”, Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) za projekt „Pacific LED – Circular Economy ready luminaire”; IKEA Retail za projekt „Przyda się”, wyróżniono również Fundację ProTerra za projekt „Po-dzielnia Centrum Ekonomii Współdzielenia”. W kategorii student główną nagrodę przyznano Annie Kozieł z Politechniki Warszawskiej za projekt „Brakujący znak na opakowaniu”, wyróżnienia otrzymały Aleksandra Kuta z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za projekt „DeCloths” oraz Małgorzata Rozmus z Politechniki Częstochowskiej za projekt „KOPudełka”.

 

Przypisy:

1) „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: Biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany”, Ellen MacArthur Foundation (2017).

2) „Ochrona środowiska 2018” GUS.