Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stolica przoduje w zarobkach!

Podobnie jak w latach ubiegłych Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. W 2011 roku mediana zarobków w stolicy wynosiła 5 500 PLN – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak.

W 2011 roku mediana wynagrodzeń osób pracujących w mazowieckim na Mazowszu wynosiła 5 000 PLN. – Wysokie zarobki tak w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim nie powinny dziwić. Warszawa jest stolicą, co ułatwia zagranicznym inwestorom wejście na nowe rynki. Z reguły firmy takie lepiej wynagradzają pracowników aniżeli rodzimi pracodawcy – komentuje Teresa Hantz z Sedlak & Sedlak.

 

Na wysokie zarobki w stolicy ma również wpływ kapitał ludzki. – To w dużych miastach zlokalizowane są uniwersytety, tam też mieszka najwięcej ludzi o wysokich kompetencjach. Dodatkowo bezrobocie jest tam znacznie niższe niż w innych miejscach. Wszystkie te czynniki sprawiają, że konkurencja firm o dobrego pracownika jest bardzo duża w większych ośrodkach miejskich. A orężem w tej walce są m.in. stawki wynagrodzeń – komentuje Hantz.

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zarządzania wynosiły od 3 065 PLN (w przypadku pracowników szeregowych) do 22 000 PLN (zarząd). Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, specjaliści w Warszawie zarabiali przeciętnie 4 700 PLN, kierownicy – 8 000 PLN, dyrektorzy – 16 000 PLN. Rozpiętość płac między najniższym a najwyższym szczeblem zarządzania, w przypadku płac całkowitych, wynosiła więc 18 935 PLN.

 

W przypadku wynagrodzeń podstawowych rozpiętość płac na różnych szczeblach wynosiła 15 100 PLN. Najmniejsza różnica między wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym dotyczyła pracowników szeregowych. Na tym szczeblu udział premii wynosił najmniej, bo 7 % płacy całkowitej. Wraz ze szczeblem zarządzania rósł udział części ruchomej wynagrodzenia. W przypadku specjalistów było to 10%, starszych specjalistów i kierowników – 12%, dyrektorów – 19%, członków zarządu – 22%.

 
 

Więcej na www.wynagrodzenia.pl