Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Strzeż się nieuczciwych deweloperów

Z przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania wynika, że większość deweloperów świadomie narusza interesy konsumentów. Po analizie ponad 500 wzorów umów i stwierdzeniu działania na szkodę klienta, nieuczciwym podmiotom postawione zostaną konkretne zarzuty, a cała sprawa zakończy się prawdopodobnie karami finansowymi – podaje IAR.

rudności w zakupie własnego mieszkania wynikają obecnie nie tylko z ograniczonej dużym popytem dostępności lokali na rynku, ale również z praktyk stosowanych przez deweloperów. Inwestorzy kształtując bowiem umowy z klientami wprowadzają zapisy, które często naruszają jego interesy.
 
Inna kwestią jest niedotrzymywanie przez deweloperów wyznaczonych w umowie terminów realizacji inwestycji czy opóźnienia związane z przenoszeniem własności na kupującego. Najczęściej nie ponoszą oni w tej sytuacji żadnych konsekwencji ponieważ w umowie sprzedaży stosują korzystne dla siebie zapisy.
 
Klient narażony jest na nieuczciwe praktyki także podczas odbioru samego mieszkania. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu wykonawczego lub niestawienia się kupującego do odbioru lokalu, deweloperzy zastrzegają sobie w umowach, że mogą to zrobić jednostronnie oraz uznać, że lokal został oddany do odbioru bez żadnych zastrzeżeń. W konsekwencji klient nie ma prawa dochodzenia później roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy.
 
Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa w efekcie kontroli przeprowadzonej przez UOKiK wszczęto 38 postępowań administracyjnych, 50 deweloperów wezwano do dobrowolnej zmiany praktyk, a wobec 8 wystosowano pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Źródło: IAR 26.07.2007