Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci dla uczniów

Trwają dyskusje nad poziomem edukacji w polskiej szkole. Tym razem pojawił się pomysł, aby w podniesienie poziomu edukacji i likwidacji zachowań agresywnych zaangażować… studentów.

Rzeszowskie Niezależne Forum Obywatelskie zaproponowało, aby studenci kierunków pedagogicznych o specjalności nauczycielskiej zobligowani byli do odbycia dwudziestu godzin indywidualnych zajęć z uczniami mającymi kłopoty w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze. Pomysłodawcy projektu „Studenci dla uczniów” przekonują, że rozwiązanie takie przyniesie obopólne korzyści: po pierwsze podniesie kwalifikacje studentów w wykonywania zawodu nauczyciela, po drugie zaś wyrówna różnice edukacyjne między uczniami. Indywidualne zajęcia z młodzieżą miałyby zostać włączone w tok studiów kierunków pedagogicznych i stanowić obowiązkową, konieczną do zaliczenia roku praktykę. Działacze NFO otrzymali już poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, czekają jeszcze na odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego NFO rozpocznie promocję swojego programu wśród rzeszowskich studentów umożliwiając im poprowadzenie korepetycji dla najuboższych uczniów.