Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci Dzieciom – rajd w Poznaniu

19 maja już po raz dwudziesty, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, zorganizują rajd turystyczny pod hasłem „Studenci Dzieciom”. Impreza przygotowywana jest pod przewodnictwem Wydziałowego Centrum Wolontariatu „VOLONTARIO” przy WSE UAM dla dzieci szczególnie doświadczonych przez życie, przebywających w Domach Dziecka na terenie województwa wielkopolskiego.

Biorą w niej udział między innymi placówki z powiatu poznańskiego: Domy Dziecka w Kórniku – Bninie i Kobylnicy.
Tegoroczny rajd odbędzie się dnia 19 maja (sobota), a jego metą będzie Dom Dziecka w Kobylnicy. Tam będą miały miejsce atrakcyjne zabawy, pokazy, konkursy.
Więcej informacji:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydziałowe Centrum Wolontariatu „VOLONTARIO”
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89 pok.17, 60 – 568 Poznań