Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci kierunków ścisłych: pasja i optymizm

Popularność kierunków ścisłych i technicznych jest faktem: politechniki są już bardziej oblegane od uniwersytetów. Jakie są oczekiwania studentów kierunków ścisłych, czy udaje się je spełnić, jak oceniają swoje uczelnie i perspektywy na rynku pracy, co różni ich od kolegów z innych kierunków? Badania ‘Barometr edukacyjny Bayer’ wpisują się w trwającą obecnie publiczną debatę.

Perspektywy i pasja to największe motywacje do studiowania kierunków ścisłych – wynika z badania ‘Barometr edukacyjny Bayer’. Studenci kierunków ścisłych są w największym stopniu zadowoleni z wyboru studiów, a rzeczywistość w małym stopniu weryfikuje ich oczekiwania. Aż 79 proc. planuje podjąć pracę zgodnie z wykształceniem (wobec 64 proc. humanistów i 61 proc. studentów kierunków biznesowych). Wyżej od kolegów oceniają swoje uczelnie: zarówno pod względem możliwości rozwoju intelektualnego i rozwoju zainteresowań, jak i praktycznego przygotowania do pracy zawodowej. Są też bardziej aktywni w kołach naukowych.

 

Badanie wśród studentów kierunków ścisłych i technicznych, humanistyczno-społecznych oraz ekonomiczno-biznesowych zrealizował Millward Brown SMG / KRC na zlecenie firmy Bayer. Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej.

 

– Te wyniki, ale również rzeczywistość rynkowa, uświadamiają, że zachęcanie do studiowania nauk ścisłych ma głęboki sens – mówi Rudolf Abrams, Dyrektor Bayer Sp. z o.o. – Bayer jest firmą, dla której innowacje i rozwój nauki stanowią integralną część strategii. Propagowaniu pasji do nauk ścisłych już u dzieci służą również takie inicjatywy, jak multimedialny showroom naukowy Bayer. Już jesienią zaprosimy do wspólnych eksperymentów chemicznych i fizycznych!

 

– Studenci nauk ścisłych są szczęściarzami – mówi Izabella Anuszewska, Dyrektor Działu Badań Millward Brown SMG / KRC – Z jednej strony uczą się tego, co rzeczywiście ich interesuje, a z drugiej mogą liczyć na efektywne wykorzystanie tej wiedzy w życiu zawodowym. Są wolni od rozterek nieobcych wielu studentom: czy poświęcić się pasjom i zainteresowaniom, ale liczyć z trudnościami w znalezieniu pracy, czy też studiować na mało zajmujących ich kierunkach w nadziei na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

 

Optymizm studentów kierunków ścisłych co do przyszłej kariery opiera się na postrzeganiu ich kierunków studiów jako praktycznych, odpowiadających na wymagania pracodawców oraz przekonaniu, że popyt na absolwentów tych kierunków jest wyższy niż ich podaż. Podobnego zdania o studentach nauk ścisłych są ich koledzy z innych kierunków.

 

Z myślą o przyszłej pracy, studenci dostrzegają konieczność połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. 72 proc. studentów II i III roku ma już doświadczenia zawodowe. Choć praktyki i staże to dla większości zajęcia obowiązkowe, to co trzeci student podejmuje dobrowolne dodatkowe aktywności zawodowe. Co ciekawe, dotyczy to szczególnie studentów już bardzo aktywnych – studiujących na kilku kierunkach. Wymarzonym miejscem pracy dla studentów są duże firmy, oferujące możliwości awansu zawodowego oraz dostęp do najnowszych technologii – chce w nich pracować niemal co trzeci student kierunków ścisłych oraz biznesowych.

 
 

Badanie „Barometr edukacyjny Bayer” zostało przeprowadzone w maju 2012 w 14 ośrodkach akademickich (521 studentów II i III roku uczelni państwowych i prywatnych) przez Millward Brown SMG / KRC na zlecenie Bayer Sp. z o.o. To druga edycja badań – pierwszą poświęcono stosunkowi licealistów do przedmiotów ścisłych http://www.bayer.com.pl/content/42/press_room/116