Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci łatwiej znajdą pracę

Od przyszłego roku akademickiego wszystkie uczelnie będą musiały przejść na nowe, tzw. efektywne programy nauczania, zsynchronizowane z systemem europejskim

Jednym z kluczowych celów zmian jest połączenie nauki i przemysłu – wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.
 
Studenci, poza przedmiotami kierunkowymi, będą musieli zdobywać umiejętności, które zapewnią im lepszy dostęp do rynku pracy i kształcenia na obszarze UE. Będą zaliczać m.in. zajęcia z przedsiębiorczości. Od efektów kształcenia będzie zależeć wydanie uznawanego w całej Unii Europejskiej dyplomu.
Szkołom, które nie dostosują się do nowych wymagań, będą cofane akredytacje. Ma to doprowadzić do wyeliminowania z rynku uczelni najsłabszych, a pozostawienie tylko tych, których standardy nauczania odpowiadają europejskim wymaganiom.

 


Szkoły wyższe będą mogły tworzyć spółki handlowe lub przystępować do już istniejących spółek typu spin-off, czyli prowadzonych wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców.
 
 
 
 
Źródło: wp.pl