Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci medycyny będą się uczyć na symulatorach

Nowoczesne symulatory prawdziwych pacjentów, które mówią, poruszają oczami i symulują wszystkie procesy zachodzące w ludzkim organizmie, ułatwią zawodową praktykę studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej będzie pierwszym tak nowoczesnym ośrodkiem na polskiej uczelni medycznej. Powstanie w nieczynnej pralni szpitala klinicznego na terenie kampusu w Katowicach-Ligocie kosztem 33 mln zł – poinformowała rzeczniczka ŚUM Izabela Koźmińska-Życzkowska.

Studenci będą tam szkolić umiejętności praktyczne oraz umiejętność pracy zespołowej, przede wszystkim w stanach nagłych i zagrożenia życia. Posłużą do tego symulatory do złudzenia przypominające prawdziwych pacjentów, imitujące też funkcje życiowe. Można przeprowadzać na nich różne zabiegi, podawać im leki, a one reagują tak, jak reagowałoby w takiej sytuacji ludzkie ciało.

Symulatory będą umieszczone w otoczeniu imitującym prawdziwe środowisko pracy lekarza – w centrum powstanie sala operacyjna, sala ze stanowiskiem intensywnej terapii, dwie sale ze stanowiskami szpitalnego oddziału ratunkowego, symulator karetki pogotowia oraz dwie sale z symulatorami niemowląt. Będzie też możliwość aranżacji wypadku komunikacyjnego czy wizyty w domu pacjenta.
W centrum znajdą się też sale ćwiczeniowe do zajęć z wykorzystaniem wielu mniej skomplikowanych manekinów szkoleniowych, pozwalających doskonalić umiejętności manualne. Będą to m.in. manekiny porodowe, do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej, intubacji, wkłuć i iniekcji, cewnikowania czy małej chirurgii.

– Symulacja zapewnia szkolenie praktyczne w zakresie dotąd niespotykanym. Pozwala studentom na samodzielne działanie, popełnianie i analizę błędów, bo wszystkie sesje są nagrywane i omawiane – powiedziała Koźmińska-Życzkowska.
– Generalnie symulacja daje możliwość lepszego wyszkolenia studentów, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i ich komfort podczas leczenia. Studenci są lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami. Rozwijane są również ich umiejętności komunikacji i pracy zespołowej – wyjaśniła.

W ramach projektu powstaną też dwie sale audytoryjne na blisko 100 i 120 osób, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz połączenie audiowizualne z innymi ośrodkami naukowymi czy jednostkami klinicznymi uczelni. Zakupione zostaną również mobilne kamery, które umożliwią rejestrację lub bezpośrednią transmisję z sal zabiegowych i operacyjnych szpitali klinicznych ŚUM.

Śląski Uniwersytet Medyczny pomyślnie przeszedł pierwszy, kluczowy etap ubiegania się o unijne środki z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskał już, jako jeden z ośmiu, status projektu podstawowego, co oznacza, że uczelnia w ciągu pół roku powinna dostarczyć pełną dokumentację techniczną. Na tym etapie oceniana będzie poprawność złożonej dokumentacji, nie ma już konkurencji. W przypadku uznania poprawności wniosku podjęta zostanie decyzja o dofinansowaniu projektu.

źródło: INTERIA.PL/PAP