Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci UEK nagrodzeni!

Przeczytaj o ich osiągnięaciach!

 
Najlepsze prace magisterskie studentów UEK w konkursie księgowości
 
Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Marii Gmytrasiewicz (SGH) oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których zostały nadane odpowiednie stopnie naukowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.
 
Nagrody im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za prace magisterskie, przyznane na podstawie punktacji uzyskanej w drodze podwójnej recenzji, otrzymały absolwentki naszego Uniwersytetu, seminarzystki Katedry Rachunkowości Finansowej (Wydział Finansów) i Katedry Rachunkowości (Wydział Zarządzania):
 
I stopnia:
– mgr Justyna Suchenia – „Kreatywna rachunkowość wyzwaniem dla procesu badania sprawozdań finansowych”, Promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda;
III stopnia:
– mgr Agnieszka Harsze – „Rachunkowość a odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec społeczeństwa na przykładzie ochrony środowiska”, Promotor: dr Marta Stępień;
– mgr Ewelina Kołtun – „Rachunek kapitału”, Promotor: prof. dr hab. Bronisław Micherda;
– mgr Joanna Soczówka – „Odroczony podatek dochodowy skutkiem dwoistości polskich przepisów prawnych”, Promotor: dr Marta Stępień;
 
wyróżnienie:
– mgr Monika Fuks – „Opodatkowanie holdingów w Polsce i w wybranych krajach europejskich”, Promotor: dr Joanna Toborek-Mazur. 
 
 
Studentka UEK laureatką prestiżowego konkursu !
 
Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka pracy „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim sektorze banków komercyjnych (przykład FORTIS Bank Polska SA)”, została laureatką IV edycji Konkursu Verba Veritatis.
 
Na posiedzeniu, które odbyło się 28 września Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki w biznesie „Verba Veritatis” zdecydowało o przyznaniu nagród w jego IV edycji. Nagrodzone zostały:
 
– Pani Valentina Pokrovskaya (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za pracę „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim sektorze banków komercyjnych (przykład FORTIS Bank Polska SA)”
– Pani Katarzyna Kardas (Szkoła Główna Handlowa) za pracę „Strategiczny charakter społecznej odpowiedzialności. Analiza przypadku grupy DANONE”
– Pani Joanna Grechuta (Uniwersytet Gdański) za pracę „Agencje Ratingowe, firmy inwestycyjne i audytorskie jako zewnętrzne źródła informacji finansowej”
 
Decydując o wyborze nagrodzonych prac, członkowie Jury podkreślali wysoki poziom prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. Wszystkim lauretkom bardzo serdecznie gratulujemy. Rozdanie nagród odbędyło się 15 października w Warszawie podczas konferencji ETYCZNE I PRAKSEOLOGICZNE ASPEKTY KRYZYSU FINANSOWEGO.