Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci wybierają najlepszych pracodawców

Każdego roku studenci otrzymują możliwość oddania głosu na najlepszego, ich zdaniem, pracodawcę. Z najnowszych rankingów wynika, że młodzi ludzie doceniają przede wszystkim znane firmy, o ugruntowanej pozycji.

Najciekawsze są rankingi opracowywane na podstawie opinii studentów, czyli badania Pracodawca Roku® 2015 oraz trendence Graduate Barometer. Poprzez udział w nich młodzi ludzie mogą oceniać rynek pracy i formułować swoje oczekiwania. Są one cenne również dla pracodawców, ponieważ dzięki nim mogą odpowiednio opracować oferty, które przyciągną najlepszych kandydatów. – Z perspektywy pracodawcy można dowiedzieć się, czym studenci interesują się w danym roku, jakiej pracy poszukują i jakie mają oczekiwania względem pracodawcy – mówi Aleksandra Łabus, Head of B2B Marketing z AIESEC. Niedobór specjalistów bowiem wymusza na pracodawcach do-łożenie większych starań, by pozyskać najcenniejszych pracowników.

Ranking z tradycjami

Przeprowadzany przez AIESEC coroczny raport Pracodawca Roku® stwarza studentom szansę oceny pracodawców. Wypełniając ankietę, studenci wskazują firmę, która w ich opinii zasługuje na miano najlepszej na polskim rynku, a także odpowiadają na pytania dotyczące ich oczekiwań i preferencji wobec przyszłej pracy. – Badanie Pracodawcy Roku® prowadzone przez AIESEC ma wieloletnią tradycję – jest to już 24. edycja raportu Pracodawcy Roku®, którą mamy zaszczyt prezentować, a jego forma nie zmieniła się i nadal jest ono realizowane w tradycyjnej formie, dzięki czemu mamy pewność, kto jest naszą grupą docelową – mówi Aleksandra Łabus z AIESEC in Poland.
Śledź trendy

W czołówce raportu wielu od lat niezmiennie utrzymują się te same firmy. Już na stałe swoje miejsce w nim mają: Google, EY, PwC, Deloitte, ING Bank Śląsk, PZU, KGHM. Badanie AIESEC pokazuje, że najważniejsze kryteria, którymi studenci najczęściej kierują się przy wyborze najlepszych pracodawców, to: aktywność firm na rynku (71%), employer branding (również 71%) oraz interesująca ich branża (64%). Ważnym czynnikiem jest także wysokość oferowanego wynagrodzenia (60%).

W tym roku w TOP 10 znalazły się następujące firmy: Google, EY, PwC, Deloitte, ING Bank Śląski, PZU, PKO Bank Polski, KPMG, Jeronimo Martins, Capgemini. Wzrost pozycji w rankingu w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania zanotowały: Deloitte, ING Bank Śląski, Jeronimo Martins i Capgemini.

Badanie pokazuje też preferencje studentów, w jakich dziedzinach chcieliby znaleźć zatrudnienie. Największe zainteresowanie ankietowani deklarują następującymi branżami: finansową (bankowością, audytem, księgowością) oraz informatyczną. Dalej plasują się reklama i public relations oraz konsulting.

W porównaniu do lat poprzednich spada zainteresowanie firmami informatycznymi oraz działającymi w branży nowych technologii. Przytaczając wyniki ankiet, warto też wskazać źródła, z których uczestnicy badania AISEC pozyskiwali informacje na temat firm. Są to: internet, rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja). Dzięki badaniom opinii studentów na temat rynku pracy młodzi ludzie na starcie kariery zawodowej mogą śledzić aktualną sytuację.

O nas, studentach, słów kilka

Organizacja AIESEC wzięła pod lupę także przygotowanie zawodowe studentów. Badanie Pracodawca Roku® 2015 ujawnia, że 15% ankietowanych studentów posiada więcej niż rok doświadczenia zawodowego, 34% – mniej niż trzy miesiące, a 26% deklaruje czas praktyki zawodowej od 3 do 12 miesięcy. Ankieta jest też odzwierciedleniem obrazu aktywności zawodowej młodych ludzi. I tak: częściej pracę podejmują studenci studiów magisterskich niż licencjackich. Ogółem 75% badanych jest już aktywnych zawodowo, dzięki czemu mogą oni bardziej świadomie oceniać swoje wymagania wobec przyszłych pracodawców. Uczestnikami badania są także studenci aktywnie udzielający się na swoich uczelniach, działający w organizacjach studenckich. Badanie dotyczy wielu aspektów istotnych przy poszukiwaniu pracy, m.in. tak kluczowych jak znajomość języków obcych. Generalnie ankietowani chwalą się dobrą znajomością języków obcych: 95% deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim, 35% posługuje się językiem niemieckim.

Aktywność studentów wyraża się też w chęci doszkalania się za granicą w ramach praktyk i wolontariatu. Takie zamiary deklaruje aż 53% badanych.

Ciekawostką jest również fakt, że, w porównaniu z ubiegłym rokiem, mniej młodych ludzi nosi się z zamiarem założenia własnej firmy, a 10% zdecydowanie odrzuca taką możliwość. Niezmiennie młodym ludziom zależy na dobrej atmosferze pracy, satysfakcjonujących warunkach finansowych oraz zadowoleniu z pracy.

Plany, oczekiwania, obawy

Trendence Graduate Barometer, organizowany przez HRM Institute, jest drugim rankingiem, w którym wyboru pracodawców dokonują studenci. Bierze w nim udział ponad 320 tys. studentów z uczelni europejskich. – W badaniu prezentowana jest lista największych pracodawców działających w Polsce, spośród których studenci wybierają najpierw TOP 10 pracodawców, a później zawę-żają wybór d

o TOP, do których chcą zaaplikować. Jeśli jakiegoś ważnego dla studentów pracodawcy nie ma na liście, istnieje możliwość jego dopisania. Następnie badani oceniają pracodawców w oparciu o kilkanaście wskaźników atrakcyjności marki pracodawcy – informuje Anna Macnar, CEO HRM Institute.Ranking trendence Graduate Barometer 2016 prezentuje wybory studentów kierunków biznesowych oraz technicznych (kierunków inżynieryjnych i IT). Na podstawie głosowania tej pierwszej grupy wyłoniona została czołowa dziesiątka pracodawców – TOP 10. Znalazły się w niej: Google Poland, Narodowy Bank Polski, Apple, PKO Bank Polski, Microsoft, EY, Deloitte, PwC, Volkswagen Group oraz KGHM Polska Miedź. Z badania wynika, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze pracodawcy, zarówno dla studentów kierunków biznesowych, jak i inżynieryjnych, są: rozwój osobisty, szkolenia i rozwój zawodowy, dobre perspektywy rozwoju kariery i atrakcyjne wyzwania zawodowe. Badanie trendence Graduate Barometer to także cenne źródło wiedzy dla pracodawców. – Zdobywają oni wiele cennych informacji: kto i dlaczego wskazuje ich jako TOP pracodawców, o swoim wizerunku na tle konkurencji, jak studenci chcą się komunikować z pracodawcami i ich opiniach o karierze, pracy, mobilności, work life balance itp. – wymienia Anna Macnar z HRM Institute. Ranking zawiera też informacje istotne dla studentów. – Trendence Graduate Barometer dostarcza wiedzy, jacy pracodawcy są na topie w opinii kilkudziesięciu tysięcy ich rówieśników z całej Polski. Taki mocny głos ma znaczenie. Dla szukających pracy informacje, gdzie jest większa, a gdzie mniejsza konkurencja w zdobyciu pracy, praktyki czy stażu są niezwykle ważne. Studenci cenią opinie kolegów, który pracodawca jest interesujący, a który niekoniecznie. Dlatego pracodawcy liczą się z opiniami młodych ludzi – dodaje Anna Macnar. Śledzenie rankingów, zwłaszcza tych, w których wyboru pracodawców dokonują sami studenci, pozwala nie tylko być na bieżąco z aktualnymi trendami na rynku i daje szanse związać się z właściwym pracodawcą, ale i dowiedzieć się, jak młodzi ludzie postrzegają firmy, jak są przygotowani do zawodu, a także jakie mają obawy i nadzieje związane z wejściem na rynek pracy. Rankingi to też cenna informacja z punktu widzenia planowania udziału w praktykach i stażach. Wpisanie w CV praktyki bądź stażu u pracodawców z najwyższych miejsc w rankingach może być przepustką do ciekawej i satysfakcjonującej pracy.


Autor: Justyna Sobolak, Izabella Giera

Foto: Shutterstock