Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci wynalazcy – konkurs!

Jesteś Studentem-Wynalazcą, weź udział w konkursie. W imieniu organizatorów: Politechniki Świętokrzyskiej i Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w konkursie pod nazwą „Student–Wynalazca".

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz korzystania z ochrony prawami własności przemysłowej. Konkurs jest adresowany do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Dla trzech Twórców, reprezentujących trzy wyróżnione wynalazki, przewidziano bezpłatny udział (stoisko wystawiennicze, podróż, pobyt) w „39th International Exhibition of Inventions of Geneva” w dniach 6-10 kwietnia 2011 r. Dla Twórców trzech kolejnych wynalazków zostaną przyznane wyróżnienia. Komisja Konkursowa zwróci uwagę w szczególności na: użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa; możliwą powszechność jego wykorzystania; wpływ rozwiązania na oszczędność energii; wpływ rozwiązania na eko-system. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2011 r. Szczegółowe informacje dodatkowe oraz formularz zgłoszeniowy: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs