Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studencie chcesz zdobyć doswiadczenie? Zostań wolontariuszem

Pracodawcy mają wobec przyszłych pracowników wygórowane wymagania. Najchętniej chcieliby aby nowo zatrudniona przez nich osoba posiadała pełne wyższe wykształcenie, a jednocześnie kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku. Jak sprostać tym wymaganiom, jeśli nie możemy pozwolić sobie na pracę w pełnym wymiarze godzin lub aby zarobić na czesne trudnimy się czymś nie do końca zgodnym z naszymi zawodowymi zainteresowaniami? Może w takiej sytuacji warto pomyśleć o wolontariacie?

Wolontariat w naszym kraju cieszy się sporą popularnością. Według danych firmy SMG KRC z listopada 2009 r. 13 % Polaków po 15 roku życia zdeklarowało zaangażowanie w pracę wolontariacką. Jest to co prawda o kilka procent mniej niż w latach ubiegłych, jednak nadal istnieją osoby, chcące angażować się w nieodpłatną pracę na rzecz fundacji i stowarzyszeń. Znaczna ich część to studenci przeróżnych kierunków.
 
Doświadczenie to podstawa
Obecnie coraz więcej ogłoszeń dotyczących pracy zawiera jeden niezwykle istotny wymóg, który nawet najpilniejsi studenci nie zawsze są w stanie spełnić. Jest nim doświadczenie. Pracodawcy chcą najczęściej zatrudnić osobę, która zaznajomiła się już z pracą na podobnym stanowisku. I nie powinniśmy się temu dziwić. Z drugiej jednak strony student nie zawsze ma możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, zwłaszcza jeśli nadmiar uczelnianych obowiązków uniemożliwia mu podjęcie innego zajęcia. Rozwiązaniem może być właśnie wolontariat – pod warunkiem, że doświadczenie jest dla nas ważniejsze niż możliwość zarabianie pieniędzy.
Anna Korneszczuk, Koodrynator ds. Kontaktów Zagranicznych Stowarzyszenia Habitat for Humanity Gdańsk: Podjęłam pracę wolontariacką, gdyż jest ona zgodna z moimi zainteresowaniami zawodowymi. Obecnie studiuję na ostatnim roku Stosunków Międzynarodowych. Wiem, że doświadczenie zdobyte przeze mnie w Stowarzyszeniu ułatwi mi późniejszy start na rynku pracy.
 
Praca nie do końca za darmo
Powszechnie zwykło się mówić, że wolontariat to darmowa praca. Rzeczywiście wolontariusz nie otrzymuje za nią pieniężnego wynagrodzenia, jednak w zamian może otrzymać inne, czasami o wiele cenniejsze rzeczy.
– Nasi wolontariusze angażowani są w ciekawe i odpowiedzialne projekty. Dotyczy to zarówno osób pracujących na budowie, jak i tych pomagających w prowadzeniu biura. Każde zadanie dopasowywane jest do możliwości i zdolności wolontariusza. Wolontariat to nie tylko praca na rzecz innych to także możliwość pracy nad sobą – rozwoju umiejętności interpersonalnych, zawiązania znajomości i przyjaźni – informuje Dyrektor gdańskiego Habitatu Justyna Tworzydło, która sama posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wolontariackiej.
Faktycznie wolontariat to nie tylko praca dla kogoś, w wielu przypadkach to także pomoc wyświadczona samemu sobie. Studenci podejmujący się wolontariatu wiedzą o tym doskonale.
Paulina Kowalke, Koordynator ds. Fundraisingu HfH Gdańsk: Praca w Habitacie daje mi możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego niezbędnego do mojego dalszego rozwoju. Na studiach uczymy się teorii, a tu mogę zobaczyć jak wygląda praktyka. Nabywam przydatnych umiejętności w dziedzinie zarządzania projektem, pracy biurowej itp.
 
Praktykuj w szczytnym celu
Organizacje pozarządowe często przyjmują żaków także na praktyki studenckie.                         W niektórych firmach praktyki te bywają płatne, jednak w przeważającej większości nie wiążą się z żadnym pieniężnym wynagrodzeniem. Ponadto jeśli nie są to praktyki letnie, to studenci dzienni mają problem z dyspozycyjnością w firmach czynnych często w godzinach studenckich zajęć. W organizacjach non – profit jest inaczej.
Zdecydowałam się na praktyki w organizacji pozarządowej, gdyż umożliwiono mi pracę              w dogodnych dla mnie godzinach popołudniowych. Ponadto część zadań mogę wykonywać w domu. Najważniejsze jest jednak poczucie, że robię coś ważnego. Nie parzę kawy i nie kseruję dokumentów, tylko współuczestniczę w ważnych projektach, a moja praca może komuś naprawdę pomóc – wyjaśnia Justyna Malinowska, praktykantka z gdańskiego Habitatu.
 
Gdzie szukać wolontariatu
Istnieje wiele organizacji przyjmujących wolontariuszy do pracy lub też na praktyki studenckie. Można ich szukać w internecie, a także w swoim mieści lub ośrodku akademickim, w którym studiujemy. Najważniejsze jest jednak to, by fundacja lub stowarzyszenie do którego aplikujemy działało w interesującym nas obszarze lub też dawało nam rzeczywistą możliwość rozwoju. Pamiętajmy, że łącząc przyjemne z pożytecznym możemy przy okazji pomóc komuś, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje. I to właśnie jest w wolontariacie najważniejsze.
 
*   *   *
 
O Stowarzyszeniu „Habitat for Humanity Gdańsk”
Habitat for Humanity jest międzynarodową, pozarządową organizacją chrześcijańską, której celem działania jest eliminowanie ubóstwa mieszkaniowego, rozumianego jako brak samodzielnego mieszkania lub zamieszkiwanie poniżej standardów określonych w danym kraju.
Gdański oddział organizacji powstał w 2000 roku z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych ludzi, którzy pracując jako ochotnicy na budowach Habitatu w Rumunii i w Polsce zapragnęli, aby ta forma pomocy niezamożnym rodzinom mogła zaistnieć także w ich mieście i regionie.
Do tej pory Habitat Gdańsk zrealizował kilka ważnych inicjatyw budowlanych w województwie pomorskim. Od kilku lat zmienia się strategia Stowarzyszenia. Odchodząc od budowania nowych mieszkań, Habitat skupia się na remontowaniu budynków istniejących, przez co może udzielać pomocy jeszcze większej ilości potrzebujących rodzin.