Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studencka wymiana polsko-słoweńska

W dniach 4 – 11 listopada Zrzeszenie Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej przyjmuje u siebie w Warszawie grupę studentów ze Słowenii w ramach wymiany bilateralnej.

Podczas tego tygodnia zorganizowanego pod hasłem „Slavic past – global future” będziemy wspólnie się poznawać, pracować i bawić. Szereg bloków tematycznych ma na celu przybliżyć naszym gościom polską kulturę, tradycję oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki na arenie europejskiej. Skupimy się także na zagadnieniach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczeństwa europejskiego takich jak wspólna waluta oraz szanse młodzieży w zjednoczonej Europie. Mamy nadzieję, że codzienne spotkania i dyskusje, w czasie których nasi goście będą mieli okazję podzielić się własnymi opiniami i doświadczeniami, przyczynią się do poznania i zrozumienia się.
Planowany jest wykład z przedstawicielem firmy Bioceron Sp. z o.o. na temat szans rozwoju na runku europejskim, zwiedzanie stacji telewizyjnej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i wiele innych atrakcji, z których część otwarta będzie dla wszystkich chętnych.
Mamy nadzieję, że tydzień ten będzie niezapomniany zarówno dla naszych gości, jak i dla nas.