Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studencki e-rozwój

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy, zastosowanie ma zawsze ta sama zasada: „kto się nie rozwija, ten się cofa“.

Na ogół studenci rozumieją to doskonale i poszukują – zarówno na uczelni, jak i poza nią – rozwiązań, które temu rozwojowi sprzyjają. Praktyki, ciekawe projekty, czy kursy to szansa na poszerzenie horyzontów i – być może – zaplusowanie przed przyszłym pracodawcą.


Doskonałym przykładem takiej szansy jest inicjatywa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: bezpłatne szkolenia on-line. Są one prowadzone w oparciu o platformę e-learningową e-Natura2000.pl, zrealizowanąw ramach projektów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


Sieć Natura 2000 jest programem zainicjowanym przez Komisję Europejską, a realizowanym przez wszystkie kraje członkowskie Unii. Mowa o obszarach objętych ochroną w celu ratowania zagrożonych siedlisk i gatunków fauny i flory. Te prośrodowiskowe działania okazały się mieć pozytywne skutki nie tylko dla przyrody. Na terenach objętych programem Natura 2000 niezwykle często rozkwita także turystyka i gałęzie przemysłu (zwłaszcza te związane z przyrodą). Temat ten okazuje się więc niezwykle interesujący nie tylko dla osób bezpośrednio związanych z ochroną środowiska.


Szkolenia on-line przeznaczone dla studentów to porcja wiedzy o programie Natura 2000, ale poszerzona o informacje istotne dla tych, którzy wkraczają na rynek pracy. Warto przy tym zaznaczyć, że w Polsce brakuje specjalistów w zakresie programu Natura 2000, a to cenna wskazówka dla młodych ludzi. Ciekawa jest w tym przypadku jednak nie tylko tematyka, ale i formuła szkoleń. Z dostępnych na platformie informacji można korzystać w wybranym przez siebie czasie i miejscu (wystarczy dostęp do internetu). To uczestnik decyduje czy wrócić do jakiegoś zagadnienia, czy przejść dalej. Może także w każdej chwili sprawdzić swoją wiedzę dzięki interaktywnym testom i zadaniom.Twórcy platformy zapewnili także możliwość korzystania z informacji i danych kontaktowych do instytucji związanych z  szeroko rozumianą ochroną przyrody. A wszystko to bez żmudnych dojazdów, bez konieczności zdążenia na wykład o określonej godzinie, czy dostosowywania się do tempa wykładowcy. Pełen luz i wygoda. To pierwsze takie szkolenie – profesjonalne, interaktywne i bezpłatne o programie Natura 2000.


Kurs kończy się testem. Jeśli zdamy go pomyślnie, otrzymujemy certyfikat podpisany przez przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a do CV trafia kolejny ważny punkt.

Platforma dostępna na stronie http://e-natura2000.pl.

Więcej informacji na stronie www.poczujnature.pl