Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studencki Nobel – nagroda za pasję

"Studenckiego Nobla 2009" zdobyła Agnieszka Kaszkowiak, studentka V roku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz III roku Matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę dla najlepszego studenta wręczono 29 maja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz tytułu najlepszej studentki Agnieszka otrzymała czek na 10 tys. zł.

Celem konkursu „Studencki Nobel”, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, jest wypromowanie oraz nagrodzenie najzdolniejszych studentów z całej Polski. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale także wieloma innymi osiągnięciami, przede wszystkim aktywnością naukową i społeczną.

– Robię po prostu to, co lubię. Bardzo się cieszę. Jestem bardzo zaskoczona, że jestem doceniana za to, co robię, za moją pasję – mówiła laureatka nagrody.

Agnieszka Kaszkowiak jest autorką wielu prac badawczych, w tym 19 publikacji oraz 36 referatów w języku polskim i angielskim. Jest prezesem Studenckiego Koła Naukowego Młodych Statystyków i Demografów oraz wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Finansowej i wiceprezesem Koła Naukowego Matematyków UAM. Działa w samorządzie studenckim, jest członkiem elitarnej grupy McKinsey Club. Interesuje się tematyką CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz zarządzaniem ryzykiem. Zna dwa języki obce: angielski i niemiecki.

Do tegorocznej – trzeciej już edycji konkursu – zgłoszono 1048 studentów. W konkursie mogą wziąć udział studenci zaoczni i dzienni, uczelni państwowych i prywatnych, którzy nie ukończyli 28. roku życia. Średnia ocen z ostatniego semestru musi wynosić minimum 4,0. W rywalizacji nie mogą uczestniczyć doktoranci i studenci studiów podyplomowych.

Wybór najlepszych studentów odbywa się trójstopniowo, poprzez eliminacje na poziomie uczelni, województwa i całego kraju. 16 finalistów osobiście przedstawiało siebie i swoje osiągnięcia przed Ogólnopolską Komisją Konkursową w Warszawie. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i specjalne medale.

Źródło: INTERIA.PL/PAP