Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenckie zespoły naukowe laureatami programu stypendialnego im. Lesława A. Pagi

W X edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi dofinansowanie zdobyło dziesięć projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych z zakresu ekonomii i rynków kapitałowych. Celem programu skierowanego do studentów uczelni wyższych w całym kraju jest wsparcie inicjatyw promujących i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym. Po raz kolejny partnerem projektu jest firma doradcza Deloitte.

Do dziesiątej edycji programu zgłosiły się 32 zespoły. Łączna wartość grantów to 50 tys. zł.

„Zwycięskie zespoły udowodniły, że potrafią realizować własne nowatorskie i ambitne projekty edukacyjne. Zdobyły także bardzo cenne umiejętności związane z pracą w grupie i doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jesteśmy dumni, że wspieramy Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi w jej szlachetnych i niezwykle potrzebnych działaniach. Innowatorskie inicjatywy naukowe, których autorami są polscy studenci kierunków ekonomicznych mają ogromną wartość” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte.

Laureaci X edycji Stypendium im. Lesława Pagi będą mogli wziąć udział w warsztacie „Profesjonalne zarządzanie projektem w pigułce”, który poprowadzą Daniel Martyniuk, dyrektor w dziale doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Consulting oraz Dorota Dwernicka, trener i coach biznesu z obszaru kompetencji miękkich. Warsztaty zostaną oparte na realnych biznesowych sytuacjach.

Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowane do organizacji zrzeszających studentów i absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z 3 do 6 osób mogą być nieformalne lub reprezentować organizację studencką, akademickie koła naukowe oraz inne zarejestrowane podmioty lub stowarzyszenia.

Kapituła Stypendium im. Lesława A. Pagi postanowiła przyznać dofinansowanie następującym projektom:
1. V Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej
2. Finance Helpdesk
3. Finanse i Ekonomia dla Każdego
4. Healthcare Catalyst Challenge
5. High School Business Challenge
6. Kwartalnik Finansowy Profit Journal
7. Polska przedsiębiorczość a rynek kapitałowy
8. Taurus Investment Fund
9. The Deal
10. www.RynkiKapitałowe.pl

Szczegółowe informacje: www.paga.org.pl.