Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studia magisterskie w DSW po angielsku

W październiku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej ruszają jedyne w Polsce studia magisterskie (II stopnia) po angielsku na Cultural Anthropology in Education (antropologia kulturowa w edukacji).

Antropologia kulturowa w edukacji to profil na kierunku pedagogika. Studia te umożliwią podejmowanie działań edukacyjnych w środowiskach wielokulturowych oraz uwrażliwiają na kulturowe zróżnicowanie współczesnego społeczeństwa. W programie studiów są m.in. takie przedmioty jak: kulturowe aspekty przemian społecznych (Cultural and social change), globalizacja, kultura i tożsamość (Globalization, culture, identity), kulturowe konteksty uczenia się (Anthropology of learning), a także teoria płci w kulturze i edukacji (Theories of gender in culture and education”).
 

Studia przygotowują do pracy w instytucjach oświatowych i kulturalnych, w organizacjach pozarządowych i fundacjach działających, zarówno na szczeblach lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów, bloków programowych i „ścieżek” związanych z szeroko rozumianą kulturą.
 

Zajęcia w języku angielskim prowadzić będą wykładowcy z DSW oraz europejskich i amerykańskich uniwersytetów.
 
Oferta skierowana jest zarówno do studentów polskich, jak i zagranicznych, których coraz więcej przyjeżdża do Wrocławia. Polacy w ramach programu ERASMUS mogą też część studiów odbyć w uczelniach partnerskich za granicą.
 

Więcej informacji na www.dsw.edu.pl