Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studia prawnicze – najciekawsze przedmioty w trakcie kształcenia

Prawo to kierunek, który otwiera przed absolwentami szereg wyjątkowych możliwości i perspektyw zawodowych. Studia prawnicze stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, ale i ciekawe, dzięki pojawiającym się specjalnościom, pozwalającym na zdobycie zarówno wiedzy ogólnej z podstaw prawa, jak również bardziej szczegółowej, przygotowującej do wykonywania konkretnych zawodów w wybranych branżach.

Studia prawnicze na WSB-NLU

Na naszej uczelni WSB-NLU studenci mają możliwość studiowania na specjalnościach Prawo w administracji oraz Prawo w biznesie w trybie niestacjonarnym lub interaktywnym. Oba kierunki to 10 semestrów nauki pod wodzą doświadczonych i pełnych pasji mentorów, będących absolutnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Niezależnie od tego, czy jest to specjalność Prawo w biznesie, czy też Prawo w administracji, nasi studenci mogą spodziewać się profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia wykładowców oraz ciekawych zajęć, gwarantujących doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Program naszych studiów opracowany został przez specjalistów, którzy przez długie miesiące zajmowali się badaniami potrzeb i oczekiwań rynku, ale i potencjalnych studentów. Dzięki temu udało nam się stworzyć dwa wyjątkowe kierunki, które odznaczają się szczególnym programem nauczania, doskonale dopasowanym do wymagań współczesnej, szeroko pojętej branży.

Prawo w administracji w WSB-NLU – program kształcenia

W trakcie studiów niestacjonarnych lub interaktywnych na uczelni WSB-NLU w Nowym Sączu, studenci mają możliwość czerpania wiedzy i umiejętności z zakresu Prawa w administracji. Ponadto poznają oni również podstawy, niezbędne każdemu absolwentowi studiów prawniczych. Przedmioty ogólne, znajdujące się w programie to między innymi podstawy prawa, historia prawa, prawo karne oraz cywilne. Ponadto w programie studiów znajdują się także przedmioty, przybliżające studentom prawidłowości, dotyczące poszczególnych gałęzi i rodzajów prawa:

 • prawo podatkowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo urzędnicze,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo administracyjne,
 • prawo międzynarodowe.

Przyszli absolwenci Prawa mają również możliwość zyskania wiedzy i umiejętności, niezbędnych do profesjonalnego przygotowywania dokumentacji, zamówień publicznych, wniosków czy raportów. Poznają także podstawy ekonomii, koncepcji zarządzania oraz myślenia krytycznego i kreatywnego.

Prawo w biznesie w WSB-NLU – przedmioty

Także studenci specjalności Prawo w biznesie nie mogą narzekać na nudę, czy brak odpowiedniego, kompleksowego przygotowania do wykonywanego w przyszłości zawodu. Poza podstawowymi przedmiotami, pozwalającymi na zbudowanie solidnych fundamentów wiedzy prawniczej – jak teoria i filozofia prawa, czy podstawy prawa oraz prawo rzymskie – przyszli absolwenci naszej uczelni zapoznają się także z najważniejszymi gałęziami prawa:

 • prawem podatkowym,
 • prawem finansowym,
 • prawem konstytucyjnym,
 • prawem karnym,
 • prawem cywilnym,
 • prawem handlowym,
 • prawem finansów publicznych.

Aby jak najlepiej przygotować się do wykonywania swoich przyszłych obowiązków, nasi studenci na kierunku Prawo uczą się także jak przygotowywać dokumentacje dotyczące zamówień publicznych, jak zarządzać procesami i projektami, a także pozyskiwać niezbędne informacje. Dowiadują się także o roli odpowiedniej ochrony własności intelektualnej, jak również istocie posiadania umiejętności z zakresu myślenia krytycznego i kreatywnego.

Zarówno na jednym, jak i drugim kierunku prawniczym na naszej uczelni, dzięki szerokiej i zróżnicowanej gamie przedmiotów, nasi studenci są doskonale przygotowani do profesjonalnego i w pełni kompetentnego wykonywania swoich zawodowych obowiązków, jak i do aplikowania na wybrana przez siebie aplikacje.