Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studiuj w Wojskowej Akademii Technicznej!

Wydział Logistyki jako jedyny wydział Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi studia o profilu praktycznym dla studentów cywilnych na kierunkach: logistyka i obronność państwa. Jest to unikalny profil w skali kraju.

Niewiele uczelni może się pochwalić prowadzeniem studiów, dzięki którym studenci nabierają wiedzy, ale przede wszystkim praktyki, co przekłada się na doświadczenie tak istotne na rynku pracy.

Atuty profilu praktycznego:

  • więcej zajęć praktycznych w formie ćwiczeń, laboratoriów i seminariów;

  • praktyki 3-miesięczne;

  • praktyka organizowana jest przez Wydział Logistyki – zbliża uczelnię i biznes, a tym samym studenta i przyszłego pracodawcę.


Program kształcenia profilu praktycznego został uzgodniony z przyszłymi pracodawcami – interesariuszami wydziału, którzy wnieśli uwagi w zakresie przydatności tematyki przedmiotów w późniejszej pracy zawodowej. Program kształcenia dzięki temu zyskał na jakości i przydatności. Jest dostosowany do najlepszego wykreowania kompetentnego przyszłego pracownika.

Wydział prowadzi też studia wojskowe na kierunku logistyka – logistyka wojskowa, które też cieszą się zainteresowaniem wśród kandydatów na studia.


Więcej na: http://wlo.wat.edu.pl/