Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studiuj za granicą!

Studia za granicą to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy o świecie, ale i podszlifowania języka obcego oraz zdobycia nowych kompetencji. Studenci najczęściej jako kierunek swoich podróży wybierają Europę. Warto jednak zainteresować się także Azją. Ten piękny i różnorodny kontynent przyciąga każdego roku coraz więcej młodych ludzi.

 

To, że polscy studenci rozglądają się za możliwością edukacji za granicą, udowadnia program wymiany studenckiej Erasmus+. W 2017 r. obchodził swoje 30. urodziny. Przez ten czas na zagraniczne stypendia wyjechało już około 180 tys. polskich studentów. W ciągu 18 lat liczba Polaków decydujących się na edukacyjny wyjazd w ramach Erasmusa wzrosła ponad 10-krotnie: z 1,4 tys. do ponad 14 tys. korzystających każdego roku.

Studenci dostrzegają korzyści z kształcenia za granicą. To nie tylko możliwość poznania innych kultur, nawiązania interesujących znajomości, ale przede wszystkim szansa zdobycia wiedzy i sprawdzenia umiejętności na tle innych narodowości. To też świetna okazja do podszlifowania języka obcego – codzienny kontakt z rodzimymi użytkownikami danego języka to najlepszy sposób na jego naukę. Studia za granicą zwiększają też szansę na znalezienie pracy w Polsce. Mowa nie tylko o prestiżowych zagranicznych uczelniach, które są bardzo cenione przez pracodawców, ale i nowatorskich metodach kształcenia, które znacznie podnoszą kompetencje pracowników.

Wybierz właściwą opcję

Jest kilka możliwości zgłębiania wiedzy za granicą. Po pierwsze na uniwersytetach. Na tych najbardziej prestiżowych, jak Harvard, Stanford, Cambridge czy Oxford edukacja jest nie tylko droga, ale i bardzo wymagająca. Na miejsce na tych uczelniach mogą liczyć tylko najzdolniejsi studenci. Warto rozważyć studiowanie w Niemczech czy we Francji, tam studia w większości finansowane są przez państwo. Podobnie jak w Polsce, w niemal wszystkich krajach obowiązuje system trzystopniowy: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Różne są natomiast metody nauczania. W Niemczech kładzie się nacisk na seminaria, dopuszczanie do głosu studentów i wymianę myśli. We Francji system kształcenia jest surowszy, większość zajęć na uczelni odbywa się w formie wykładów.

Business School

Możliwość zgłębiania wiedzy za granicą dają też Business School. To jednostki szkolnictwa wyższego, na których można studiować kierunki biznesowe. Polecane są szczególnie przyszłym menedżerom czy finansistom, ponieważ można tu zrealizować takie programy jak: Business Administration, Management, MBA i EMBA. MBA (Master of Business Administration) można zrealizować
w niemal każdym uniwersytecie. To najbardziej prestiżowe studia biznesowe na świecie. Dyplom tego kierunku to klucz otwierający drogę do ciekawej kariery. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

Interesujesz się prawem europejskim? Idź na staż!

Możliwości kształcenia się i poszerzania swoich umiejetności za granicą są bardzo zróżnicowane. Instytucje europejskie organizują rozmaite staże i programy rozwojowe dla studentów, szczególnie tych, którzy interesują się prawem europejskim czy zasadami pozyskiwania funduszów europejskich. Np. w Europejskim Banku Centralnym można odbyć staż trwający od 3 do 12 miesięcy. Jest on przeznaczony zwłaszcza dla studentów specjalizujących się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych. W ramach instytucji Unii Europejskiej studenci mogą też odbyć staże i praktyki w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Obrachunkowym czy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Oferty staży są na tyle zróżnicowane, że studenci wszystkich kierunków studiów znajdą tu coś dla siebie.

Cel? Azja!

Studenci na zagraniczne kształcenie najchętniej wybierają Europę. Ale studia można odbywać we wszystkich częściach świata. Ciekawą alternatywę stanowią np. studia w Azji. Szczególną pozycję wypracowała sobie Malezja. Obecnie z oferty edukacyjnej malezyjskich szkół wyższych korzysta ponad 120 tys. zagranicznych studentów, a według szacunków liczba ta wrośnie do 200 tys. w 2020 roku. Kraj ten doceniany jest przez studentów przede wszystkim ze względu na atrakcyjne położenie, bogatą ofertę edukacyjną (w 2015 r. działało tu 20 uniwersytetów publicznych i 43 prywatne,
31 uczelni wyższych i 9 zagranicznych placówek uniwersyteckich), różnorodność kultur. Niemałą rolę odgrywają też kwestie finansowe. Koszt życia w Malezji jest porównywalny do tego w Polsce. Waluta ma zbliżoną wartość, ale standard życia jest dość wysoki. Kolejnym ułatwieniem jest fakt, że językiem, którym ludzie posługują się tutaj na co dzień, jest język angielski.
Studia za granicą to szansa dla młodego człowieka na zdobycie wykształcenia docenianego przez najlepszych pracodawców na świecie. Trzeba też pamiętać, że wiele firm działających w Polsce ma zasięg globalny. Dlatego obok dyplomu uczelni, cenią również doświadczenie uzyskane w międzynarodowym środowisku i umiejętności radzenia sobie w nowym otoczeniu. Studia za granicą są świetnym sposobem, by pokazać, że opanowaliśmy to do perfekcji!

Justyna Sobolak