Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stwórz plakat promujący współpracę nauki i biznesu

Od 27 kwietnia do połowy września tego roku można zgłaszać swoje prace graficzne w ramach wydarzenia Nauka <=> Biznes – konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki.

Konkurs jestorganizowany przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) przy współpracy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.
 
Działalność obu instytucji to nie tylko komercjalizacja, badania zlecone, projekty naukowo-biznesowe. Organizatorzy wydarzenia chcą także propagować myślenie twórcze oraz świadomość możliwych korzyści wynikających ze współpracy środowiska nauki oraz biznesu.
 
Jak podkreślają organizatorzy – Główną ideą konkursu jest zachęcenie grafików profesjonalistów i amatorów do różnorodnego spojrzenia na możliwe relacje między nauką a gospodarką i biznesem. Oczekujemy prac, które będą odwoływały się zarówno do przykładów (współczesnych lub historycznych) takiego współdziałania, pokazywały będą nowe możliwości, ujmą temat realistycznie lub całkowicie metaforycznie. Przydatnymi wyrażeniami kluczowymi przybliżającymi tematykę konkursu są z pewnością: wynalazki na rynku gospodarczym, badania dla przemysłu, wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes, potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę, społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu, innowacyjność, naukowiec-biznesmenem i wiele innych.
 
Płytę CD z pracami (jedna osoba może zgłosić do 5 prac) oraz formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem „Konkurs Nauka i Biznes”. Szczegóły dotyczące konkursu (w tym warunki techniczne prac) oraz regulamin można znaleźć na stronie www.cittru.uj.edu.pl.
Główną nagrodą w konkursie jest 5000 zł. Organizatorzy planują również przyznać dwa wyróżnienia po 1000 zł oraz trzy nagrody specjalne: Profesjonalne szkolenia dla użytkowników pakietu Adobe InDesign zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Comarch.
 
Wybrane prace będą wystawione jesienią tego roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej.
 
Zachęcamy do udziału!