Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia dla studentów prawa

Fundacja "Prawo do pomocy" rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2011/2012. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Stypendia są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku przewidujemy przyznanie dwudziestu pięciu stypendiów.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl.

Wnioski w formie elektronicznej prosimy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 15 lipca 2011 r. pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodpomocy.pl

O FUNDACJI

Fundację „Prawo do Pomocy” powołali prawnicy, aby pomagać osobom z szeroko rozumianego środowiska prawniczego – prawnikom, studentom prawa i ich bliskim – które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
lub materialnej, w szczególności z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych.

Idea powołania Fundacji „Prawo do Pomocy” zrodziła się z przekonania, że każdy człowiek będący w potrzebie powinien mieć prawo zwrócić się o pomoc w pierwszej kolejności do własnego środowiska. Misją Fundacji jest pełnienie roli łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić.