Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia na nowy rok akademicki

Wśród stypendiów, które oferuje uczelnia są m.in. stypendium Rektora, stypendium za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium za wyniki w sporcie. Dowiedz się, o które możesz sie ubiegać!

Studenci, którzy zakończyli już sesję letnią mogą liczyć średnią i składać dokumenty potrzebne aby otrzymać stypendium naukowe. Przeznaczone jest ono zarówno dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych). Przy średniej arytmetycznej wszystkich ocen co najmniej 4,5 wynosi do 900 zł, zaś przy średniej 4,75 – do 1800zł. Można je otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku! Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 569 zł netto. Tę formę pomocy można otrzymać już na I roku studiów. Przyznawana jest na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną. Warto dodać, że dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu co trzeci żak otrzymuje stypendium. W roku 2006 Uczelnia otrzymała dotację podmiotową na pomoc materialną w wysokości 3 700 540 zł. Pozostałe stypendia płacone są ze środków własnych uczelni.Dodatkowych informacji szukajcie na stronie: www.wszib.edu.pl/stypendia. Jeżeli ktoś z was samodzielnie na siebie zarabia zachęcamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie uczelni w zakładce: Czy student składa zeznanie roczne (www.wszib.edu.pl/zeznanie_roczne).