Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia na podróż do Niemiec

Chciałbyś wyjechać na stypendium do Niemiec? Zrób to z DAAD!

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), czyli Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oferuje bardzo ciekawe oferty stypendialne. Jest to wspólna organizacja uczelni niemieckich, której zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów stowarzyszenia. Polakom przyznano łącznie 337 stypendiów, wiele osób także wzięło udział w fachowych podróżach informacyjnych po Niemczech, a także odbyło tam praktyki studenckie.
Oferta na rok akademicki 2008/2009 jest bardzo bogata i różnorodna. Można ubiegać się o następujące granty:
  1. Kursy językowe i krótkie pobyty w Niemczech:
    • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów.
    • Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studentów.
    • Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku.
    • Stypendia dla osób przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej.
  2. Studia magisterskie bądź pomagisterskie w Niemczech:
·         Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków.
·         Stypendia Fundacji im. Beatrice i Rochusa Mummerta dla przyszłej wysokowykwalifikowanej kadry kierowniczej.
·         Stypendia studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych.
 
Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.daad.pl