Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendia – nie czekaj na ostatnią chwilę

Standardowo, jak co roku studenci mogą starać się o pomoc materialną. Dokładne kwoty stypendiów zostaną ustalone na początku roku akademickiego przez Uczelnianą Komisję Stypendialną PG.

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, naukowe, sportowe oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać stypendium socjalne, należy przedstawić dochody z 3 ostatnich miesięcy na jednego członka rodziny. Stypendium otrzymują studenci, których wyliczony w ten sposób miesięczny dochód na osobę jest nie wyższy niż 572 złote netto. Najniższe stypendium socjalne w ubiegłym roku wynosiło 50 złotych, a najwyższe 500. Jeżeli chodzi o stypendium mieszkaniowe, dodatkowym warunkiem jest zamieszkanie w akademiku lub stancji z podpisaną i zgłoszoną w Urzędzie Skarbowym umową najmu. A w przypadku stypendium na wyżywienie miesięczny dochód na osobę, nie może przekraczać 500 złotych. Wysokości tych stypendiów wynosiła 100 złotych na miesiąc w przypadku stypendium mieszkaniowego i 50 złotych w przypadku stypendium na wyżywienie. Studenci, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendium naukowe. Aby takie otrzymać należy z ostatniego roku uzyskać średnią nie niższą niż 3.800 oraz znaleźć się w przypadku 1 i 2 roku w 10%, a w przypadku roku 3 i 4 w 15% najlepszych studentów na roku lub specjalności. W mijającym roku akademickim wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosiła od 100 do 525 złotych.