Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendium dla pierwszoroczniaków

Zdałeś na studia i pochodzisz ze wsi lub miasta liczącego mniej niż 20 tysięcy mieszkańców? Możesz ubiegać się o stypendium pomostowe, których administratorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program stypendiów pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Powstał w odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest wciąż duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Wielu uzdolnionych młodych ludzi z powodu trudnych warunków materialnych nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Zatem głównym celem programu jest wsparcie w pokonaniu wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. W roku akademickim 2007/2008 planowane jest przyznanie 1220 stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Na stronie www.stypendia-pomostowe.pl dowiecie się, jakie należy spełniać warunki, by uzyskać stypendium. Znajdziecie na niej także wszystkie wnioski do wypełnienia oraz regulamin.