Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Stypendyści Erasmus+ zwolnieni z podatku

Stypendia w programie Erasmus+ będą wolne od podatku – to ważna wiadomość dla studentów zainteresowanych wyjazdem za granicę. Takie rozporządzenie, po staraniach minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, podpisał minister finansów, Mateusz Szczurek.

Pierwsze rozmowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Finansów na temat zwolnienia stypendystów z podatku, toczyły się już w marcu 2014 roku, tuż po rozpoczęciu programu Erasmus+.

Polskie uniwersytety potrzebują mobilności i wymiany myśli między naukowcami z Polski i z zagranicy. Dlatego umiędzynarodowienie to kluczowy dla Ministerstwa element rozwoju szkolnictwa wyższego i polskiej nauki – podkreślała prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nie możemy pozwolić na to, żeby skomplikowane procedury utrudniały naszym studentom i naukowcom udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń – dodawała.

Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu. W toku ujednolicania przepisów, w pierwszej kolejności z podatku zostali zwolnieni studenci. Podpisane rozporządzenie likwiduje opodatkowanie dla wszystkich stypendystów – również dla pracowników uczelni.

Rozporządzenie jest ważne od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 roku. Przez ten czas przygotowane zostaną zmiany systemowe, które trwale zniosą podatkowanie stypendiów. Uproszczenie przepisów i likwidacja kosztów może zachęcić większą liczbę osób do aktywniejszego udziału w wymianach międzynarodowych.

Wychodzimy naprzeciw przedstawianym nam propozycjom i oczekiwaniom, na ile jest to tylko możliwe. Jestem przekonany, że te korzystne zmiany wpłyną pozytywnie na współpracę polskich naukowców ze specjalistami z zagranicy – powiedział minister Mateusz Szczurek.

Zmiana w polskich przepisach oznacza również spełnienie zaleceń Unii Europejskiej. Podatki dotyczące stypendiów Erasmus + zniesione zostały również nie tylko we Francji i Wielkiej Brytanii, lecz również m.in. na Litwie czy Słowacji.

Erasmus + to europejski program m.in. mobilności akademickiej, który zajmuje kluczowe miejsce w strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Szacuje się, że w minionym roku w wymianach udział wzięło niemalże 14 tys. studentów oraz ponad 5,5 tys. pracowników polskich uczelni.

Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl