Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Summer University Warsaw 2008 – Meet you there!

Już po raz piąty w Warszawie odbędzie się zorganizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej Letni Uniwersytet.

Summer University Warsaw jest projektem, który po raz pierwszy powstał 5 lat temu
z inicjatywy grupy studentów, w oparciu o uniwersytety letnie szkół zachodnioeuropejskich. Tego rodzaju przedsięwzięcia stały się w przeciągu ostatnich lat standardem oznaczającym nowoczesność i otwarcie na inne kultury.

Początkowo projekt przeznaczony był dla studentów z Europy, jednak w tym roku działania promocyjne poszerzono o państwa obu Ameryk, Azji i Afryki. W ślad za tymi działaniami zaskakująco dużo aplikacji złożyli studenci z Tajwanu i Kazachstanu.

W tym roku autorzy 100 najlepszych prac na temat „Describe an example of innovative technology (or product) implemented in your country by small and medium-sized enterprise” wezmą udział w dwutygodniowym cyklu wykładów trwającym od 5 do 20 lipca. Wykłady, jak co roku podzielone zostaną na dwa moduły tematyczne. Pierwszy poruszający kwestię rynku europejskiego i światowego („Innovativeness and entrepreneurship – backbone of modern economy development”) oraz drugi,  w większej mierze poświęcony gospodarce polskiej („Business management in Poland and other transitional countries – contribution to European economy”).

 

Wykłady, warsztaty oraz studia przypadków prowadzone będą w najbardziej reprezentacyjnych miejscach Warszawy nie tylko przez profesorów SGH, lecz także przez VIPy świata polskiej polityki i gospodarki. Wiedza zdobyta podczas tej części programu zostanie zweryfikowana podczas egzaminu, odbywającego się pod koniec kursu, a następnie uhonorowana odpowiednią ilością punktów ECTS. Nad naukową częścią kursu czuwać będzie dyrektor akademicki.